Úvod Novinky Kedy sadiť stromy do vašej záhrady? Využite ešte dobrý čas

Kedy sadiť stromy do vašej záhrady? Využite ešte dobrý čas

REKLAMA
Esesko

Radi by ste zberali úrodu ovocia z vlastných stromov. Momentálne máte ešte jednu z posledných príležitostí v tomto roku vysadiť ich 인텔리j 무료 다운로드. Počasie je aktuálne priaznivé, tak neváhajte využiť ho. Viac o výsadbe ovocných stromov sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

V súčasnosti je v predaji množstvo stromov pestovaných v kontajneroch či rôznych vakoch, ale i voľnokorenných stromov a stromov v zemných baloch 수능 영단어 다운로드. Stromy pestované v kontajneroch alebo vakoch je možné sadiť celoročne s výnimkou času, keď je pôda zamrznutá. Kedže však je dopestovanie takýchto stromov ekonomicky nákladnejšie je vyššia i predajná cena v porovnaní s voľnokorennými stromami a stromami v zemných baloch 아이리스 17 다운로드.

Ak by sme to zobrali všeobecne, najvhodnejším časom na výsadbu stromov je jeseň a skorá jar. Na jar sa odporúča sadiť stromy po rozmrznutí pôdy, teda zhruba od polovice marca, do mája kedy začínajú stromy pučať easeus todo backup. Chúlostivé druhy je lepšie sadiť v tomto termíne. Pôda je v tomto čase vlhká, čo im prospieva. Toto obdobie je tiež vhodné pre sadenie do ťažších pôd a v chladnejších oblastiach.  Jesenná výsadba sa začína približne od polovice októbra, keď z listnatých stromov opadá lístie a trvá až do zamrznutia pôdy a celodenných mrazov, ktoré by mohli poškodiť sadenice Seongnam City Health Center.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ktoré miesto je vhodné na výsadbu?

Rôzne druhy majú rôzne nároky, čiže úplne zovšeobecňovať sa nedá. Vhodné je informovať sa u predajcu o konkrétnom druhu stromu ghost32. Chúlostivé a citlivé druhy nesadíme na južne a východne orientované svahy. Na týchto miestach najmä v jarnom období, denné rozmŕzanie a večerné mrazy najviac poškodzujú novo vysadené rastliny, ktoré začínajú pučať movie inception.

Výsadba

Ak máme vybraté miesto pokračujeme prípravou jamy. Tá by mala byť podľa kvality pôdy 2 až 3-krát väčšia ako je koreňový bal vysádzaného stromu drama good guy. Na dno jamy ako štartovacie hnojivo pridáme vyzretý kompost. Pri ílovitých pôdach piesok a opačne, pri piesčitých pôdach zase pridáme ílovú zložku Flash download. Horná vrstva pôdneho horizontu sa nasype ako prvá a potom spodné vrstvy. Proti škodcom, ktorí obľubujú korienky, vystelieme jamu poplastovaným pletivom orange for oracle 6.0 다운로드.

Pred výsadbou stromy namočíme do vody maximálne na 24 hodín. Stromčeky sadíme tak hlboko, ako rástli v škôlke, t. j. aby bol koreňový kŕčok (zhrubnutá časť kmeňa nad začiatkom koreňovej sústavy) s úrovňou pôdy. V prípade, že sadíme štepený strom, miesto štepenia musí byť nad zemou.  Je vhodné, aby pri výsadbe boli aspoň dvaja ľudia, pričom jeden stromček pridržiava a druhý dosypuje zeminu. Dôležité je, aby pri dosýpaní zeminy nevznikali väčšie vzduchové bubliny, ktoré môžu zapríčiniť vysychanie korienkov.

Pri výsadbe vzrastlejších stromov je vhodné ich po výsadbe zastabilizovať najčastejšie drevenými kolmi proti vyvráteniu. Potom stromček výdatne zalejeme vodou. Môžeme tiež okolo stromčeka vytvoriť  priehlbinu na lepšie zachytávanie vody.  Aby sa nadmerne nevyparovala voda od koreňov stromu, môžeme použiť netkané textílie a rôzne druhy mulču.

Strom po vysadení skrátime aspoň o jednu tretinu, aby sa nadzemná a podzemná časť stromu vyrovnala.  Pri dodržaní správnych agrotechnických termínov, zohľadnení nárokov jednotlivých drevín a dodržaní technologického postupu, je ujateľnosť stromov takmer 100 percent. 

Kvalitné ovocné stromy môžete nakúpiť priamo u pestovateľa Plantex Veselé. Podniková predajňa vo Veselom je otvorená v pondelok až piatok od 7:30 h do 17:00 h a v sobotu od 7:30 h do 12:00 h.

www.plantex.sk

PR

REKLAMA