Connect with us

PR Články

onsemi má najlepšiu spoluprácu s univerzitami v strednej a východnej Európe

ON Semiconductor Slovakia, a.s., získalo ocenenie za najlepšiu spoluprácu s univerzitami v strednej a východnej Európe – „Best University-Business Cooperation for CEE Business Services Award“. Ocenie bolo udelené počas 10. ročníka CEE BSC Summit and Awards 2022 v Poľsku, Varšave.

Published

on

Reklama
Reklama

Cena je obrovským vyznamenaním a podčiarknutím spolupráce, ktorá prináša výsledky – spolupráce Technického Centra ON Semiconductor Slovakia, a.s. a Katedry mechatroniky a elektroniky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Je to ocenenie piatich rokov tvrdej tímovej práce, technických a manažérskych zručností, vývoja, investícií a dosiahnutej synergie medzi vzdelávacím sektorom a praxou.

Spoluprácu so Žilinskou univerzitou sme začali v roku 2017. Našim zámerom bolo získať talentovaných absolventov univerzity pre návrh polovodičových aplikácií pre svetové technologické firmy a zároveň intenzívne podporiť rozvoj vzdelania v tomto odvetví na Slovensku. Návrh realizovať tento zámer cez zriadenie spoločného pracoviska priamo na pôde univerzity, sa stretol s pochopením a veľkým entuziazmom aj na strane Žilinskej univerzity, a tak vznikol vynikajúci základ pre ďalšiu úspešnú prácu.

Medzi hlavné kooperačné aktivity sa zaradili: podpora študentských projektov (diplomové práce, dizertačné práce), súťaží (onsemi Design Challenge, Súťaž Technická myšlienka roka), konferencií či akcií pre stredné školy a verejnosť (dni univerzity, dni otvorených dverí), ktorých cieľom je ukázať, že mikroelektrotechnika je atraktívny a perspektívny odbor.

Spomenuté aktivity podporujeme cez poskytnutie mentorov s mnohoročnými skúsenosťami, definíciu praktických projektov, spoluorganizovanie, sponzorstvo a v neposlednom rade poskytovanie vzoriek najnovších polovodičových súčiastok, vývojových dosiek a demo kitov. Študenti a zamestnanci univerzity môžu takto pracovať s najnovšími technológiami a pripravovať sa na to, čo v oblasti elektroniky ešte len prichádza.

Reklama

Z hľadiska biznisu, nam toto prepojenie akademických princípov a technologického know-how pomohlo stanoviť benchmark v polovodičovom priemysle vo vývoji blokových aplikačných riešení a zároveň indetifikovať niekoľkomiliónové obchodné príležitosti. Ocenenie najlepšia spolupráca medzi univerzitami a podnikmi roka významne odráža dosiahnuté výsledky a dôležitosť spolupráce s akademickým sektorom.

„V spoločnosti onsemi kladieme veľký dôraz na naše vzťahy s technickými univerzitami, keďže vieme, že práve tam sa nachádzajú naši budúci zamestnanci. Získanie tohto ocenenia je pre onsemi tím veľkou cťou – sme veľmi vďační za toto uznanie a chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na ňom podieľajú,“ povedal Andrej Tomašík, generálny riaditeľ onsemi prevádzky na Slovensku.

onsemi sa aktívne zapája do spolupráce aj s ďalšími slovenskými univerzitami a strednými školami a vytvárajú aktívnu a silnú spoluprácu. Patrí sem Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU), Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) a rad stredných škôl. Aktívne vytvárame priestor pre odbornú prácu študentov prostredníctvom platených odborných stáží. Informácie o príležitostiach nielen pre študentov nájdete na webovej stránke spoločnosti: Voľné miesta – ON Semiconductor Slovakia, a.s. (kariera-onsemi.sk) .
PR

Populárne články