Úvod Aktuality Trnavská župa poskytne viac ako 53 tis. € nezriaďovanej kultúre

Trnavská župa poskytne viac ako 53 tis. € nezriaďovanej kultúre

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Z výzvy pre profesionálne subjekty nezriaďovanej kultúry trnavská župa podporí deväť žiadateľov celkovou sumou 53 tis. eur. Tieto prostriedky budú môcť použiť na pokrytie personálnych a režijných nákladov, prenájom priestorov či úhradu energií Windows Video.

„Do dotačnej výzvy sa zapojilo deväť organizácií, ktoré si rozdelia 53 tis. eur. Tie im reálne pomôžu s úhradou nákladov 플로 음악 다운로드. Nezávislá kultúra je jednou z oblastí najviac zasiahnutých koronakrízou. Náš podporným program sme preto cielili na podporu umelcov a kultúry v ťažkých časoch Windows 10 Minesweeper. Zachovanie rozmanitosti kultúrnej ponuky vnímame ako premisu kvalitného spoločenského a komunitného života,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič bts Idol download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Trnavská župa pripravila „záchranný balík“ na podporu kultúry v kraji. Okrem profesionálnych subjektov nezávislej kultúry je pomoc župy zameraná na podporu divadelných a výtvarných umelcov prostredníctvom svojich kultúrnych inštitúcií 시저3 다운로드.

Dve galérie dostanú spolu 40 tis. € na akvizíciu vizuálnych diel súčasných slovenských umelcov a štyri knižnice celkom 10 tis. € na nákup knižných titulov od malých slovenských vydavateľstiev. Na zapojenie divadelných umelcov na voľnej nohe do externého tvorivého tímu získa Divadlo Jána Palárika v Trnave 15 tis. €.

Takouto mimoriadnou spoluprácou vznikne inscenácia pôvodnej slovenskej hry z futbalového prostredia pripravovanej
na sezónu 2020/2021.

Tlačová správa – TTSK

REKLAMA