Úvod Aktuality Mestská polícia sprísni kontroly vjazdu a parkovania na Beethovenovej ulici

Mestská polícia sprísni kontroly vjazdu a parkovania na Beethovenovej ulici

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vjazd na Beethovenovu ulicu v piešťanskom parku upravuje dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy 3dp chip net 다운로드. Často sa však stáva, že ulicou prechádzajú cudzie vozidlá, na ktoré sa výnimka nevzťahuje. Ďalší súvisiaci problém vyvstáva z parkovania v parku – neraz vodiči odstavia svoje autá na verejnej zeleni 신촌좀비만화 다운로드.

IMG_1793 – kópiaNejde však len o porušenie zákazu without Baidu. V súčasnosti pripomína táto lokalita viac parkovisko ako park určený na prechádzky a oddych. „Súčasný dopravný režim na Beethovenovej ulici umožňuje vjazd vozidiel dopravnej obsluhy, t.j 기어 vr 우동 다운로드. vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo vozidlá s osobitným označením č scanner app. O 3, vozidlá taxislužby, vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku, vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto za značkou (zákon č Vegas 16 Kizen. 9/2009 Z. z. v znení zmien a doplnkov),“ uviedla hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová.

IMG_1790Mestský park nebol dimenzovaný na dopravnú záťaž, aká ho postihuje v posledných rokoch 2fa 다운로드. Parkovacích miest je vzhľadom na vysoký počet áut málo a pri parkovaní zvyknú vodiči pneumatikami zasahovať aj na upravené trávniky. Navyše, nie všetci vodiči rešpektujú dopravnú značku Obytná zóna, ktorá sa nachádza hneď za zákazovou značkou na začiatku ulice header file. Vodič je v obytnej zóne povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, keďže chodci môžu využívať cestu v celej šírke. Z tohto hľadiska legislatíva upravuje maximálnu povolenú rýchlosť na 20 km/h rtmp 다운로드. V obytnej zóne, podobne ako v pešej, je spravidla státie vozidiel zakázané, ak dopravné značky neurčujú inak.

IMG_1764 – kópia

„Parkovanie vozidiel je možné na zriadených parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre držiteľov karty „A“, t white ness. j. pre obyvateľov bývajúcich v danej lokalite; prípadne je možnosť vyhradenia parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 2/2015. V danej lokalite je vybudované aj parkovisko patriace k hotelu Park Avenue, ktoré slúži pre potreby parkovania tohto hotela,“ dodala hovorkyňa.

IMG_1765 – kópia

Kontrola dodržiavania dopravného značenia je v kompetencii mestskej polície. „Mestská polícia robí priebežnú kontrolu tejto ulice. Občania musia pochopiť, že s jednou, prípadne dvoma hliadkami sa nedá obkľúčiť celé mesto a všetko riešiť. Počas jarných mesiacov chceme zintenzívniť hliadkovanie v centre mesta a hlavne riešiť vzniknuté priestupky. Z terajších štatistík môžem uviesť, že za posledný mesiac sme riešili 852 udalostí, z ktorých bolo 13 na ulici Beethovenova,“ informoval náčelník piešťanskej mestskej polície Marcel Mihalik.

IMG_1768 – kópia-vv-

REKLAMA