Connect with us

Názory

Michal Fiala: Obnova prírodného kina pokračuje

Published

on

Reklama
Reklama

Rád by som týmto príspevkom vysvetlil verejnosti aktuálnu situáciu s prírodným kinom v Piešťanoch. Naša aktivita ohľadom prírodného kina odštartovala projektom „Piešťanské nakúkanie“, kedy sa Piešťanci mali možnosť pozrieť pomocou rebríka aj za plot pri kine Fontána.

                                        Stav v roku 2011 (foto: urban_ex)

V decembri 2014 som sa už ako novozvolený poslanec  stretol s riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch Martou Jurčovou a vedúcim Kina Fontána Jozefom Valachovičom. Navrhol som im, aby sme v prírodnom kine skúšobne obnovili prevádzku. Mali sme na mysli nejaké jednorazové premietanie, prípadne klubové projekcie. S pani Jurčovou sme sa boli pozrieť, ako to v areáli prírodného kina vyzerá. Hoci riaditeľka vysvetlila, že pravidelne odstraňujú náletovú zeleň, v čase našej návštevy bolo hľadisko prerastené náletovou zeleňou do výšky dvoch metrov. Dohodli sme sa, že začneme dôkladným vyčistením.

IMG_3733V januári 2015 sme požiadali MsKS ako správcu priestoru o umožnenie zorganizovania verejnej brigády –  hrabania listov, odstránenia náletových drevín, odstránenia spojovacích prvkov a zhnitých dosiek, vybratie koreňov z už predtým odstránených drevín. Po ich súhlase sme zorganizovali dobrovoľníkov. Brigádu pripravili občianske združenia Sĺňava Piešťany, ktorého som predsedom a Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Občerstvenie sme zabezpečili za pomoci OZ Kvas. V čase brigády bol prítomný aj zamestnanec  MsKS.  Na naše veľké prekvapenie prišlo viac ako 60  dobrovoľníkov.  Bezpečnostný technik ich hneď ráno oboznámil s pravidlami bezpečnosti v objekte.

Reklama

Po úspešnej brigáde sme mali  na pôde úradu stretnutie s viceprimátorom Michalom Hynekom, ktorého sa zúčastnili aj Marta Jurčová  a Jozef Valachovič.  Tu sme dohodli nasledujúci postup: zástupcovia MsKS sa ponúkli, že pripravia žiadosť o nenávratný príspevok na premietaciu techniku z Audiovizuálneho fondu, zorganizujeme ďalšiu brigádu, na ktorú  zabezpečil Ján Baranovič, vtedajší  vedúci referátu životného prostredia mestského úradu, aj  aktivačných pracovníkov. Tí priestor dočistili.

IMG_8350_resizeNa zastupiteľstve vo februári som navrhol uznesenie (118/2015), na základe ktorého bola vytvorená pracovná skupina. Tvorili ju prednostka  MsÚ Dáša Reháková, vedúca odboru správy Eva Pobjecká, poslankyňa Eva Wernerová, riaditeľka  MsKS Marta Jurčová a ja ako poslanec. Pracovná skupina sa stretla v marci a dohodla, že z projektovej dokumentácie, vypracovanej v roku 2009 treba vybrať nevyhnutné časti potrebné pre obnovenie prevádzky prírodného kina.  (Vtedy mesto zaplatilo za ňu 25 000 €.)

Prirodne kinoListom zo 4. marca 2015 sme požiadali primátora Mesta Piešťany Miloša Tamajku o jeho názor, resp. o podporu. Odpovedal nám 24. júna a v stanovisku okrem iného uvádza, že kino je od roku 1996 mimo prevádzky a ďalší postup je treba riešiť buď jestvujúcim projektom (ktorého realizácia by stála mesto 1 559 181 €) alebo zjednodušenou projektovou dokumentáciou.  Ako poslancovi MsZ mi bolo jasné, že na realizáciu tak nákladnej investície mesto nikdy nebude mať zdroje a projekt by zostal iba na papieri. Preto kolegyňa poslankyňa Eva Wernerová začala oslovovať odborníkov z profesií, ktoré sa mali podieľať na vytvorení zjednodušeného  projektu.

Snaha našich občianskych združení potom viedla k spracovaniu zjednodušenej projektovej dokumentácii, ktorej Eva Wernerová obetovala množstvo času.

Nedávno sme prednostovi  mestského úradu Eduardovi Strapatému odovzdali novú zjednodušenú projektovú  dokumentáciu. Vďaka nej môže byť prírodné kino obnovené, samozrejme za kooperácie všetkých zúčastnených strán.

IMG_2378_resize
S dobrovoľníkmi momentálne pripravujeme obnovenie dreveného sedenia. Všetky tieto aktivity robíme nad rámec našich poslaneckých povinností.

IMG_8417_resize
Som presvedčený, že kino môže slúžiť ako multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor, čiastočne nahrádzajúci aj chýbajúci amfiteáter.

Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí podporili a podporujú  myšlienku obnovy prírodného kina v Piešťanoch.

Michal Fiala, foto: archív M. Fialu, archív PNKy

Populárne články