Úvod Kultúra Magna gallery predstaví Brunovského „Miestopisy stratených svetov“

Magna gallery predstaví Brunovského „Miestopisy stratených svetov“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

„Miestopisy stratených svetov“ má názov pripravovaná výstava prierezu z tvorby posledných troch rokov akademického maliara Daniela Brunovského, ktorú otvorí piešťanská Magna Gallery v piatok 18 엔비디아 지포스 다운로드. marca vernisážou 18-tej hodine za účasti autora. Vo svojich dielach pokračovateľ umeleckej tradície rodiny Brunovských predstavuje námety inšpirované dobovými rytinami, ale aj fantazijnou krajinou detských snov egov 파일 다운로드. Výstavu môžu vidieť návštevníci v malej galérii vedľa OC Aupark do  2. mája.

Kurátorský text k výstave Miestopisy stratených svetov spracoval Miro Procházka a o dielach a Danielovi v ňom hovorí toto: „Spomeniete si ešte na svoje detské sny Lineage Pack? Zhmotňovali a miešali sa v nich túžby a obavy, želania a predstavy, radosti aj smútky. Išlo o útržkovité denníkové záznamy toho vnímavého veku, kedy skutočnosť sa spája s prízračnými podobami a neskutočnými končinami, vyvolanými rozprávaním rozprávok o dobre a zle Unwritten tube downloads. Dano Brunovský vo svojej maliarskej tvorbe čerpá z týchto prazdrojov. Usiluje sa vrátiť k podstate, sprítomniť udalosti prefiltrované neskazeným vnútorným zrakom I'm going to download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Leitmotívom jeho obrazových dejov je krajina. Mýtická a bezčasová, oplývajúca od sveta odľahlou velebnosťou. Diváka prenáša do bukolického veku a vzďaľuje rušnému civilizačnému životu, navodzuje mu pocit, že dýcha vzduch, ktorý vanul nad zemou v dňoch dávno stratených, nasiaknutých príbehmi od Biblie a Iliady po Malého princa 령 제로 다운로드. Vzniká tak literárno-symbolický obraz, ktorého jestvovanie len sčasti možno pochopiť čisto umeleckými kritériami. Ide skôr o zdrapovité a znepokojivé preludné výjavy než o vnemové podoby 반디집x 다운로드. Tajuplnosť inotajov pripomína cestu čiernym lesom, ktorú sa autor pokúsil zmapovať hutným rukopisom s výraznou kontúrou a tlmenými farbami. Prírodné útvary nadobúdajú ľudské črty, zavše pripomínajú modly z Veľkonočného ostrova webtoon satoon. Hrozivé, aj trúchlivé či zádumčivé. A zase postavy, ktoré idúcky stretáme, sú súčasťou tohto prírodného celku. V hlbokom tichu, ktoré ich obklopuje, pôsobia clivo, záhadne a nepreniknuteľne Javascript forced download. Ich tváre bez výrazu nenapovedajú nič o osudoch či citovom živote, všetku fantastickú prapodstatu bytia si musíme domýšľať z významových súvislostí novel Guest.

Daniel Brunovský: Pred búrkou

Krajinný celok, niekedy vychádzajúci z dobových rytín, tu na rozdiel od predošlých manekýnov postupne zaľudňuje figurálnymi štafážami, podnietenými starými fotografiami či citáciou z dejín umenia. Ich farebný a tvarový kontrapunkt vytvára napätie a dramatické očakávanie, zdôrazňuje pocit iluzórnosti, znepokojivý protiklad minulosti a prítomnosti, sugestívnosť obrazotvornosti. Sťaby kľúčovou dierkou tu s prstom na perách pozorujeme, ako starci Zuzanu v kúpeli, skryté okamihy života, nesúlad duše a zmyslov, božské a zároveň démonické stránky človeka od čiahnutia ku hviezdam cez veslovanie na bárke súcna morom nádeje po Balthusovské sexuálne úchylky. Podmanivá sila vyznenia vyplýva z čarotajnej schopnosti evokácie odrazov zabudnutého sveta, zjavených vo sne a plných tklivej pominuteľnosti.Danove krajiny nie sú zemepisne vymedzené miesta, ale básnivé stavy, ktoré prežíval a prežíva. Poviete si surrealizmus. Pittura metafisica. Symbolizmus. Isteže. Aj. Ale potom treba zmieniť najmä kolážovité zlepence Arcimbolda. Výsledkom je ľudská krajina, kde objavuje autor sám seba v mnohých podobách.“ (Miro Procházka)

 

Bratislavčan Daniel Brunovský (ročník 1959) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Academia di belle Arte v Rímě. Venuje sa grafike, keramickej a sklenenej plastike, nábytkárskym solitérom a šperku, vedie vlastnú Galériu Brunovský a vydavateľstvo Virvar. Výstava v Piešťanoch si kladie za cieľ sprostredkovať maliarske úsilie výtvarníkovho obdobia posledných troch rokov.

-Miro Procházka/red-, foto: www.brunovsky.com

REKLAMA