Úvod Koktail Trnavský kraj starne, najstarším okresom sú Piešťany

Trnavský kraj starne, najstarším okresom sú Piešťany

Z demografických štatistík, ktoré spracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky vyplýva, že v Trnavskom kraji sú okresom s najstaršími obyvateľmi práve Piešťany 향수 영화 다운로드. Priemerný vek žien sa u nás pohybuje na úrovni 42,2 roka a v porovnaní s rokom 1996 sa zvýšil o viac ako päť rokov. Index starnutia dosiahol hodnotu 130,4 a detí do 14 rokov je podľa úradu v okrese len 13 percent 레디부스트 다운로드.

315646_2522745632054_128989447_n

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl

Index starnutia je pomer medzi deťmi od 0 do 14 rokov a seniormi nad 65 rokov Tong Memories. Na 100 detí pripadá v okrese Piešťany 130,4 seniorov. Najlepší pomer v kraji je v Dunajskej Strede 94,2, lepšie sú na tom aj v okresoch Galanta 103,9 a Hlohovec 107,1 스톤스프 다운로드. Najpriaznivejšie v Trnavskom kraji sa javí Skalica, ktorý má 14,6 percenta detí. Náš okres má vo výsledných štatistikách aj najnižší počet ľudí v produktívnom veku a to 70 percent gta3 5 드롭박스 다운로드.

Populácia na Slovensku bezpochyby starne, čo dokladajú rôzne demografické údaje. Podľa štatistík z roku 1996, kedy v rámci indexu starnutia pripadalo na 100 detí len 54 osôb starších ako 65 rokov sa vývoj výrazne naklonil na stranu seniorov Sharing Gothic Coding. V roku 2014 mala napríklad polovica všetkých osôb mužského pohlavia v kraji viac ako 38,7 roka, ale v roku 1996 to bolo len 31,9. Vek žien sa v rovnakom období zvýšil z 34,9 na 41,5 rokov 생일축하곡 다운로드.

Snímka

-lt/zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky-

REKLAMA