Connect with us

Koktail

Na „začipovanie“ psov zostáva už len pár dní

Published

on

Reklama
Reklama

Psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018, musia byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Pripomína majiteľom psov Piešťanský útulok prostredníctvom svojej facebookovej stránky. Podľa vyjadrenia jeho pracovníkov do útulku stále prichádza dosť nezačipovaných psíkov, čo spomaľuje hľadanie majiteľov.

Čipovanie je podľa ľudí, ktorí prichádzajú do denného kontaktu so stratenými psami, veľkou pomocou. Výrazne sa tak skráti čas potrebný na nájdenie majiteľa. Zároveň tak môžu klesnúť náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na starostlivosť o zvieratá a prostriedky môžu byť nasmerované na ďalšie cele.

Čo sa týka psov narodených po 1. septembri 2018, tí musia byť začipovaný podľa zákona o veterinárnej starostlivosti do 12 týždňov od narodenia. Znamená to, že v novembri tohto roka, by už mali byť začipovaní všetci psy na Slovensku. 

Reklama

Čipovanie zabezpečuje veterinárny veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra. Ten obsahuje údaje o majiteľovi a zvierati. Ak dôjde k zmene, či už majiteľa, alebo úhynu zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť rovnako veterinárovi. Cena za čipovanie by nemala byť vyššia ako 10 eur.

Za nesplnenie povinností hrozia pokuty

V prípade, že majiteľ nedodrží ustanovenia zákona o povinnosti označiť zviera, hrozí mu pokuta vo výške 50 eur.

Pokuta hrozí aj tým, ktorí zviera úmyselne porania, týrajú, alebo zabijú nezákonným spôsobom. Veterinárna správa v takýchto prípadoch môže udeliť pokutu vo výške od 300 do 800 eur.

-red-

Populárne články