Úvod Koktail Materské centru Úsmev a piešťanská Prechádzka rozprávkovým parkom získali ocenenie sTOPa

Materské centru Úsmev a piešťanská Prechádzka rozprávkovým parkom získali ocenenie sTOPa

REKLAMA

Materské centrum Úsmev sa dostalo medzi historicky prvých ocenených Asociáciou krajských rád mládeže. Jeho projekt Prechádzka rozprávkovým parkom, ktorý sa koná najmä vďaka nadšenej práci členiek združenia a značnej pomoci dobrovoľníkov, získal cenu sTOPa v kategórii Top projekt. Zástupkyne združenia si ocenenie prevzali v piatok 11. októbra v Banskej Bystrici.

Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie.

Soltec Job

Piešťanský projekt, ktorý láka každoročne v júni do Mestského parku tisícky detí s rodičmi, uspel spomedzi desiatich nominovaných projektov. Podmienkou nominácie bolo, aby projekt prispel k zlepšeniu života skupiny obyvateľov, alebo podporil participáciu mladých ľudí, prípadne bol príkladom dobrej praxe a zjednocovania pohľadov na život mladých ľudí. Prechádzka rozprávkovým parkom spĺňa všetky atribúty. Je podporou rodiny, keď rodičia s deťmi môžu stráviť príjemný čas a utužiť si vzťahy príjemnými zážitkami. Rovnako pomáha zapájať do spoločných aktivít v prospech iných mladých ľudí.

-th- Foto: MC Úsmev

REKLAMA