Úvod Koktail Krása ukrytá v rozprávkach

Krása ukrytá v rozprávkach

REKLAMA

V piatok 26. júna v Piešťanoch patrilo od desiatej hodiny Námestie slobody deťom. Za prítomnosti Indického veľvyslanca Param Jit Manna hlavný organizátor projektu Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, pôsobiaca na národnej i medzinárodnej úrovni so sídlom v Piešťanoch, v spoluorganizácii s MsKS Piešťany vyhodnotili úspešný projekt pre deti v kategórii od 4- 6 rokov a od 7 – 10 rokov pdf 소설 다운로드.

Ako informovala  autorka projektu Anka Galovičová,  zakladateľka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva: „Deti si vypočuli indické rozprávky ako napríklad O smädnej vrane, Gopálovi a kobre, Orlovi a korytnačke a ďalšie v 250-tich  materských školách, základných školách, v centrách voľného času, umeleckých školách a v detských domovoch na Slovensku medical certificate. Porozmýšľali, čo sa im najviac páčilo, podelili sa o svoje pocity a dojmy,  a to namaľovali.“ Do Piešťan poslali 1020 kresieb zaradených do súťaže Windows 7 illegal download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Ocenené kresby boli vystavené na námestí.  Tentokrát bolo vyhodnotených 30 detí zo západného Slovenska a od p. veľvyslanca dostali okrem diplomov cenné darčeky, bicykel, hry, knižky, maliarske potreby 중국어 성경 다운로드. Deti, učiteľka, rodičia, pán veľvyslanec  a organizátori spoločne prežili radostné chvíle. Ako povedala mamička z Brezovej pod Bradlom: „Dcérka Ninka sa veľmi potešila ocenením a diplom zarámujeme 웹캠 드라이버 다운로드. Ešte raz ďakujeme…“

Organizátorom projektu Krása ukrytá v rozprávkach pomohol odbor školstva, metodička Eva Gašparová a veľa dobrých učiteliek a riaditeliek, pedagogicko-výchovných pracovníčok z 250 miest a obcí Slovenska I love you again. Aj to podľa A. Galovičovej dokazuje, že našu predškolskú výchovu a základné školstvo  vedú citliví, dobrí pedagógovia, ktorým záleží na výchove k hodnotám, aby deti dokázali vyjadriť krásu, rozlíšiť dobro od zla 카3 한글자막 다운로드.

Nový indický veľvyslanec Param Jit Mann poďakoval všetkým zúčastneným i organizátorom za úspešný projekt. Dodal, že tento krát sa buduje most medzi Indiou a Slovenskou za pomoci detí hand pump. Deti sa zapojili do detského programu Dobrovoľníci deťom, mali možnosť vyšantiť sa na nafukovacích šmýkačkách, pracovať s keramickou hlinou a tvoriť pekné koláče nx 9.0 다운로드.

Popoludní prijal p. veľvyslanca a organizátorov p. primátor M. Tamajka. Prejednali spolu rôzne témy a načrtli spoluprácu aj mimo kultúry, predovšetkým v kúpeľníctve a zdravotníctve Dungrid free download. Veď spolupráca medzi Indiou a kúpeľami Piešťany je dlhodobá. A wellness  sa dopĺňa s jogou. Pán veľvyslanec spomenul, že počas Svetového dňa jogy 21. júna si po Bratislave zacvičilo najviac ľudí v Piešťanoch.

Zdroj: Tlačová správa SSIP

 

 

REKLAMA