Úvod Bleskovky Štvrtý blok elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je opäť v prevádzke

Štvrtý blok elektrárne v Jaslovských Bohuniciach je opäť v prevádzke

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V nedeľu 16. júna Slovenské elektrárne ukončili plánovanú generálnu odstávku jadrového bloku Atómovej elektrárne Bohunice V2. Počas nej okrem viacerých opráv vymenili aj približne 70 palivových kaziet v reaktore Gurumin.


„Tridsiataštvrtá generálna odstávka bola náročná z dôvodu čiastočnej výmeny paliva, ale najmä z pohľadu množstva kontrol a údržby dôležitých zariadení a to s cieľom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky 왕후 심청 다운로드. Pred opätovným uvedením bloku do prevádzky sa v jadrovej časti elektrárne vykonali aj predpísané tlakové skúšky reaktora a parogenerátorov,“ informovali Slovenské elektrárne old game.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Počas odstávky pracovalo na bloku asi 1000 ľudí. Okrem iného vymenili aj časť jadrového paliva o rozsahu približne pätiny z 349 palivových kaziet v reaktore 강철의 연금술사 브라더후드 다운로드. Zrealizované boli tiež kontroly dôležitých havarijných systémov a úpravy a vylepšenia systémov s cieľom ďalšieho zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky jadrového bloku 혼인신고 양식 다운로드.

„Medzi nosné práce patrila generálna oprava nízkotlakého dielu turbogenerátora, kontrola rúrok dvoch zo šiestich parogenerátorov, a aj rozšírená generálna oprava jedného z troch dieselgenerátorov bloku php compression. V priebehu tohto polroka je naplánovaná aj odstávka tretieho bloku jadrovej elektrárne V2 v Bohuniciach a na jeseň generálna odstávka druhého bloku v Mochovciach,“ dodali zástupcovia firmy large iPhone attachments.
TS Slovenské elektrárne Foto: SE

REKLAMA