Úvod Bleskovky Materskú školu Považská majú slávnostne otvoriť o týždeň

Materskú školu Považská majú slávnostne otvoriť o týždeň

REKLAMA
Knebl

Materskú školu Považská po rekonštrukcii slávnostne otvoria 15. novembra popoludní. Informoval o tom primátor Peter Jančovič počas dnešného rokovania mestského zastupiteľstva Download Blue Note.

Materská škola sa mala pôvodne rekonštruovať z eurofondov 일빵빵 스토리가 있는 영어회화 다운로드. Predošlým vedením vybratá firma však nezačala práce a radnica zmluvu s ňou ukončila. Nové vedenie samosprávy na čele s Petrom Jančovičom sa po voľbách rozhodlo neriešiť projekt cez eurofondy, ale vo vlastnej réžii Hdd regenerator. Okresalo pôvodný projekt a hľadalo dodávateľa. Ním sa stala firma Statikstav. Mesto s ňou uzavrelo zmluvu na realizáciu do 75 dní v sume necelých 87-tisíc eur Pezna download.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici

Na konci augusta bol podpísaný dodatok k zmluve, ktorým sa cena realizácie rekonštrukcia zvýšila na 104 952 eur z dôvodu nutnosti prác naviac Automatic tee store. Podľa zverejnenej zmluvy ich treba vyplynula až pri realizácii stavby a objednávateľ ich ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať 카1 더빙 다운로드. Medzi prácami naviac v dodatku sú spomenuté murárske práce ako frézovanie drážiek v strope, vysekanie v stenách a podlahách, zamurovanie a začistenie drážiek pre elektroinštalačný kábel 이혼서류 다운로드.

Ďalej navýšenie prác spojených so zámenou pôvodných okien, vybúraním pôvodných okien a vnútorných a vonkajších parapetných dosiek Windows Media Encoder. Navýšenie prác spojených s vyvesením alebo zavesením okenného krídla, montáž kazetového stropu na chodbách (zakrytie rozvodov plynu, rozvodov TUV, nových poistných ventilov, elektroinštalácií), centrické umiestnenie osvetlenia chodby a tým rovnomerný rozptyl svetla, zmena typu svietidiel, ale aj dodávka a montáž rozvodnej skrine, ističov, prúdových chráničov, vypínačov 모뉴먼트 밸리 다운로드.

Spomína sa aj demontáž nevyhovujúceho ventilátora v kuchyni, osadenie nového ventilátora, zapojenie a vyspravenie okolia ventilátora, či navýšenie prác po odbornej obhliadke zástupcami Slovenského plynárenského priemyslu v plynomerni a kuchyni – výmena ventilov, zváranie, demontáž a montáž plynomeru, plombovanie 2x a administratíva SPP Rovnako sa navýšili práce na podlahách, zmena soklov pre lepšiu údržbu, vyrovnávanie a zvýšená penetrácia podkladov Guardians of the Galaxy.

-red-

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba