Úvod Aktuality Vyzdvihnite si jódové tabletky, môžu pomôcť pri ohrození rádioaktivitou

Vyzdvihnite si jódové tabletky, môžu pomôcť pri ohrození rádioaktivitou

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestský úrad v Piešťanoch začal v pondelok 16. októbra s vydávaním nových jódových profylaktík. Tabletky jodidu draselného v prípade zamorenia prostredia rádioaktivitou vychytávajú rádionuklidy jódu a do veľkej miery zabraňujú ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze, kam sa dostáva zo zamoreného vzduchu, vody, potravín, pretože jód prijatý v tabletkách nasýti štítnu žľazu 신의나라 버닝헬 다운로드. Výdaj sa uskutočňuje bezplatne v priestoroch na ulici Kukučínova 21, v prízemí budovy bývalého VKUS-u, v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hodiny Download the asx video. Končí 15. novembra 2017.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Piešťany si prevezmú nové dávky profylaktík na základe predloženého občianskeho preukazu 스위시 맥스 다운로드. Jeden občan môže prevziať profylaktika aj pre ostatných rodinných príslušníkov, prevzatie potvrdí podpisom vo výdajných hárkoch. Materské a základné školy, ktoré sa nachádzajú na území mesta prevezmú jódové profylaktika na základe písomného poverenia štatutárneho zástupcu, v ktorom je okrem názvu MŠ alebo ZŠ, mena a priezviska poverenej osoby uvedený aj počet detí MŠ (1 tableta – 1 dávka na dieťa) a počet školákov ZŠ (1 tableta – 1 dávka – dieťa do 12 rokov), (2 tablety -1 dávka – dieťa od 12 do 15 rokov) lg 드라이버 다운로드.

Pre právnické osoby, fyzické osoby sa tablety bezplatne nevydávajú, nedostanú ich tak napríklad hostia v hoteloch, študenti stredných a vysokých škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta Piešťany kirby games.

Telefonický kontakt pre poskytnutie informácií k výdaju: 033/7765340, 0904499496

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: bucany.sk, archív-

REKLAMA