REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste prešla za uplynulé mesiace rekonštrukciou exteriéru. Nová fasáda a zrekonštruovaná výzdoba lákajú pohľady domácich i turistov Monster's Kids. Padajú však aj otázky, prečo pri rekonštrukcii nebola hneď opravená aj veža. Podľa informácií od dekana Jozefa Galloviča je v zlom statickom stave highest quality on YouTube. Opravovať sa teda nebude, ale do leta ju majú komplet vymeniť za novú.

Rekonštrukciu vykonávali reštaurátori po podrobnom prieskume 영한 번역기 다운로드. Plán obnovy bol pod dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Okrem kompletnej výmeny 9 metrovej veže je ešte v pláne výmena okien kaplnky mencoder. Nové vitrážové okná majú byť osadené do konca mája.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa vyjadrenia J. Galloviča sa Mesto Piešťany rozhodlo v súvislosti s obnovou kaplnky pristúpiť k obnove nádvoria, ktoré je v jeho vlastníctve a taktiež ku skrášleniu okolia kaplnky 저작권 동영상 다운로드.

Prostriedky na obnovu kaplnky zbiera Farnosť sv. Cyrila a Metoda hlavne medzi veriacimi. Prispieť je možné na jej účet, ale tiež v zbierke, ktorá bude opäť vyhlásená 드래곤 길들이기 3 자막 다운로드.

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Známa je aj ako Kúpeľná kaplnka, či Kaplnka pri Kolonádovom moste. Jej predchodkyňou bola kaplnka z roku 1760 zasvätená sv 웹툰 총수 다운로드. Jánovi Nepomuckému. Stála asi o sto metrov západnejšie, medzi riaditeľstvom kúpeľov a bývalým kníhkupectvom v parku, na mieste, kde je teraz fontána Download BaiduCloud. Stavali ju počas účinkovania vdp. Adama Krizsana, farára. Barokovú kaplnku ľudia tak obľubovali, že kardinál Rudnay vydal povolenie na slúženie svätých omší pre kňazov, ktorí sa liečili v Piešťanoch 커피가 식기전에 다운로드. Koncom 19. storočia však bola kaplnka už opustená a nakoniec zbúraná.

Z bývalej kaplnky sa zachoval obraz znázorňujúci, ako umučeného Jána Nepomuckého hádžu z pražského Karlovho mosta do Vltavy 지누션 다운로드. Namaľoval ho v roku 1882 františkánsky fráter Konrád Švestka pre rodinu Jána Čiepku a manželku. Obraz je dnes umiestnený nad dverami sakristie v novšej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho je z roku 1897, staval ju staviteľ Henizl zo Senca. Kaplnku stavali za vdp. Jozefa Práznovského, farára, rodáka z Hlohovca, ktorý mal dobré vzťahy aj s grófmi Erdödyovcani.

Pôdorys kaplnky je obdĺžnikový s polygonálnym uzáverom presbytériovej koncepcie. Stavba má rovný strop a výraznú rímsu, steny sú členené plochými pilastrami a korintskými hlavicami. Napriek tomu, že zvonku pôsobí ako neogotická resp. pseudogotická, v skutočnosti je to eklektická stavba. Sedlová vežička bola pôvodne pokrytá zinkovou škridlou.

Fasáda je zdobená zuborezmi, rímsami a pilastrami. V štíte na priečelí je v kruhovom reliéfe Panna Mária Lurdská. V nikách sú sochy sv. Alžbety Durínskej a sv. Štefana, kráľa. Pozostatkom komunistickej ideológie v Československom štáte je, že sv. Štefan nemá na vyobrazení atribút štátnej moci – korunu.

Pôvodné maľby od Erika Pauly už neexistujú. V roku 1975 bolo liturgické zariadenie prebudované podľa smerníc II. vatikánskeho koncilu. Autorom interiéru je architekt Ľudovít Chmelár, donátor M. Medek.

Kaplnka pri sklenenom moste je veľmi obľúbená medzi kúpeľnými hosťami. Práve jej útulný a príťažlivý interiér láka mnohých snúbencov, ktorí na tomto romantickom mieste na brehu Váhu často spájajú svoje životy pri uzatváraní sviatostného manželstva.

-th- Zdroj: Ľudovít Chmelár – Hlohovský (2003). Piešťanský dekanát. Magma, Čadca, 58-59.

REKLAMA