REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V Piešťanoch pribudnú ďalšie miesta pre deti v materských školách. Trnavská arcidiecéza, ktorá je zriaďovateľom Cirkevnej spojenej školy, uspela v eurofondovej výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl Kakao Lens character. Materská škola s tromi triedami a kapacitou 60 detí vznikne po prestavbe objektu na Vodárenskej ulici a stane sa súčasťou Cirkevnej spojenej školy Entrip download.

Podľa informácií ministerstva pôdohospodárstva, pod ktoré výzva na riešenie otázky kapacít materských škôl spadá, na celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 4780 nových miest 칸쟈니 다운로드. V aktuálnom kole bolo schválených 152 projektov za takmer 40 miliónov eur, ktoré uhradí EÚ. Na ďalšie kolá zostáva ešte 37 miliónov eur.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Na materskú školu v Piešťanoch dostane Trnavská arcidiecéza príspevok  381 648,87 eur Download african vod. Celkové oprávnené náklady projektu sú cez 400-tisíc eur. Predpokladaný čas, vrátane času potrebného pre verejné obstarávanie, na  realizácie prestavby objektu, kde ešte pred dvomi rokmi sídlil prvý stupeň základnej školy, je dva roky Newist Hello Download. Plánovaná kapacita je tri triedy, teda 60 miest. Ak všetko pôjde poľa plánu, mohli by prvé deti podľa slov riaditeľa CSS Jána Moronga  nastúpiť do MŠ v školskom roku 2019/2020 java poi 파일 다운로드. V súčte kapacít mestských a plánovanej cirkevnej materskej školy, by tak Piešťanoch mala vzniknúť dostatočná kapacita na uspokojenie potrieb rodičov detí predškolského veku Kim Kun-mo 3 book download.

Text a foto: -th-

REKLAMA