Connect with us

Aktuality

V Jaslovských Bohuniciach má vyrásť nová elektráreň. Mohla by byť aj z malých modulárnych reaktorov

Súčasná elektráreň v Jaslovských Bohuniciach má byť odstavená do roku 2040. Zároveň na jej mieste má vyrásť nová, ktorá ju nahradí. Či pôjde o veľké bloky, tak ako doteraz, alebo tu vznikne súbor malých modulárnych reaktorov, nateraz nie je rozhodnuté. Spoločnosti JAVYS, a. s., a Westinghouse Electric Company LLC podpísali pre časom dve memorandá o porozumení a vytvorili tak priestor na spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky a pri realizácii projektov zameraných na rozvoj malých modulárnych reaktorov (SMR). To má pomôcť pri rozhodnutí, ako postupovať v Bohuniciach.

Published

on

Reklama

Uzatvorenie memoránd o porozumené medzi JAVYS a Westinghouse Electric Company vytvára rámec na spoluprácu medzi oboma spoločnosťami pri realizácii budúcich projektov zameraných na rozvoj v oblasti SMR a jadrovej energetiky. Štátna akciová spoločnosť, ktorej akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR a ako akcionár dcérskej spoločnosti JESS, kde JAVYS zastupuje Slovenskú republiku, má povinnosť rozvíjať oblasť jadrovej energetiky. A práve z dôvodu, že spoločnosť JAVYS je ako akcionár JESS zodpovedná za vybudovanie nového jadrového zdroja, snaží sa ako odborná organizácia pre Slovenskú republiku nielen zhodnotiť všetky dostupné technológie, ale aj spracovať odborné materiály tak, aby ich neskôr mohla Vláda slovenskej republiky použiť v rámci procesu rozhodovania o type a veľkosti nového jadrového zdroja.

Reklama

„Podpis memoránd je výsledkom vzájomných rokovaní, ktorých ambíciou je vytvorenie priestoru na spoluprácu pre podrobné technické a obchodné diskusie a preskúmanie spolupráce pri ďalších krokoch k implementácii technológie SMR a technológie AP1000 na Slovensku,“ uviedol Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s.

„Slovensko je krajina, ktorá pozná hodnotu jadrovej energie a jej prínosy a sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s tímom JAVYS na zabezpečení ich energetickej budúcnosti prostredníctvom výmeny informácií o našich pokročilých a osvedčených reaktorových technológiách AP1000 a AP300,“ povedal po podpise memoránd David Durham, prezident spoločnosti Westinghouse pre energetické systémy.

Reklama

Proces riešenia nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach beží už od roku 2008. Na začiatku roka 2023 predložila spoločnosť JESS na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia. Nateraz nie je rozhodnuté aká elektráreň nahradí v Jaslovských Bohuniciach postupne vyraďované reaktory blokov A1, V1 a neskôr aj V2.

-th- Zdroj: JAVYS Foto: archiv OZ Hrad Tematín a JAVYS

Populárne články