Úvod Aktuality Stratu letiska zvyšujú aj odmeny, najbližšie má vypracovať ozdravný plán

Stratu letiska zvyšujú aj odmeny, najbližšie má vypracovať ozdravný plán

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Kým krajskí poslanci sa rozhodli na svojom poslednom zasadnutí znížiť dlh piešťanskému letiska zvýšením majetkového podielu, členovia piešťanskéhomestského zastupiteľstva zatiaľ podobný krok neurobili 인도 지도 다운로드. Návrh právnikov na oddĺženie obchodnej spoločnosti výmenou za akcie, rozprúdil totiž na aprílovom zasadnutí mestského parlamentu pomerne širokú debatu Windows 10 Explorer. Poslanci sa venovali aj hospodáreniu či výške odmien členov orgánov vedenia, až nakoniec odporúčali Letisku najskôr predložiť ozdravný plán 가디언즈 오브 갤럭시 vol.2 다운로드. Termín jeho predloženia zatiaľ určený nebol.

letisko lietadlo

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podmienku mesto oficiálne oznámilo akciovej spoločnosti Letisko Piešťany 13 백일의 낭군님 7화 다운로드. mája. Firma dlží mestu na daniach a úrokoch z omeškania viac ako 400 tisíc eur za niekoľko rokov a mesto má zatiaľ záložné právo na časť pozemkov akciovky 마이크로소프트 오피스365 다운로드. Scenár, predložený poslancom hovoril o oddlžení spôsobom, kedy by mesto malo poskytnúť Letisku Piešťany pôžičku, ktorou by daňový dlh vyrovnalo a namiesto vrátenia pôžičky by sa po dohode zvýšil mestu podiel akcií 스키 사파리 다운로드. Pozemky by tak boli uvoľnené.

Podľa riaditeľa akciovej spoločnosti Františka Vargu, by mesto daň z nehnuteľností voči Letisku vôbec uplatňovať nemuselo Runday download. „Sme jedno z mála medzinárodných letísk na Slovensku, kde jeden z akcionárov spoločnosti si uplatňuje (môže a nemusí si uplatňovať, ak sa tak rozhodne) platby dane z nehnuteľností z pozemkov. Letisko je „veľký priestor“, a preto je daň z pozemkov taká vysoká,“ myslí si riaditeľ I hate to it once again.

REKLAMAbio dia web baner 300x300 maj18

Akciová spoločnosť však dlhodobo hospodári so stratou, ktorú podľa niektorých poslancov účtovne vytvárajú aj vysoké odmeny členov predstavenstva 야생화 mp3 다운로드. To potvrdil i súčasný predseda dozornej rady a poslanec, bývalý primátor Piešťan Remo Cicutto (nezávislý), avšak podotkol, že on ani predseda predstavenstva odmeny nepoberajú a ani zo zákona nemôžu Dragonblade. Piešťany iného zástupcu v týchto orgánoch nemajú.  Odmeny už niekoľko rokov neboli vyplatené, sú však nárokovateľné. Podľa informácií, ktoré odzneli na mestskom zastupiteľstve, ide o  čísla blížiace sa k 1000 eurám mesačne pre členov predstavenstva a asi o dvesto eur menej pre členov dozornej rady.

letisko3

Štatutár letiska nám však presné sumy odmietol potvrdiť: „Letisko Piešťany, a.s. je akciovou spoločnosťou – povinnou osobou podľa ust. § 2 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z.z. v platnom znení. Podľa ust. § 3 ods. 2 cit. zákona je takáto povinná osoba povinná sprístupniť iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. S prihliadnutím na vyššie uvedené ustanovenie zákona spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. nemá povinnosť sprístupniť – poskytnúť Vášmu periodiku Vami požadované informácie,“ uviedol František Varga v odpovedi na našu otázku ohľadom výšky odmien.

Letisku trnavský kraj ako jeden z akcionárov pravidelne poskytoval a poskytuje pôžičky prostredníctvom svojej eseročky SMS TTSK, pričom zábezpeku tvoria nehnuteľnosti akciovej spoločnosti. Ďalší akcionár – štát čiastočne podporoval jeho fungovanie účelovými dotáciami, ich výška však kolíše a vyžaduje si splnenie určených podmienok. Mestským poslancom sa i preto zdalo, že oddĺženie z dlhodobého hľadiska situáciu neovplyvní a rozhodli sa na návrh Tomáša Hudcoviča (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany)  ďalší krok mesta zvážiť až po vypracovaní ozdravného plánu spoločnosti.

– red- , Ilustr. foto: th a mp

REKLAMA