Úvod Aktuality Starší ľudia sa často stávajú obeťami trestnej činnosti, pomôcť im má prevencia

Starší ľudia sa často stávajú obeťami trestnej činnosti, pomôcť im má prevencia

REKLAMA

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosť /EUCPN/ každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému html Automatic download. V tomto roku je témou prevencia kriminality páchanej na senioroch, ktorí sa často stávajú obeťami násilnej, ekonomickej a majetkovej kriminality, a to najmä pre ich dôverčivosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, sociálnu izoláciu, zlý zdravotný stav a vyšší vek 음식이미지 다운로드. Podvodníci dokážu zo starších ľudí pod rôznymi zámienkami vymámiť celoživotné úspory a práve projekty v rámci Európskej ceny za prevenciu kriminality majú seniorom v budúcnosti pomôcť. 

dochodkyne-ilustr

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza donaskova sluzba
Knebl

Víťazný projekt Európskej ceny za prevenciu kriminality bude vyhlásený počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi (Best Practice Conference EUCPN), ktorá sa uskutoční v 14 헬로카봇 노래 mp3 다운로드. – 15. decembra 2016 v Bratislave. Ocenený bude finančnou odmenou vo výške 10 000 eur. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 eur 박스헤드 다운로드.

Každý členský štát Európskej únie môže do súťaže prihlásiť jeden projekt. Výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola súťaže, ktoré sa uskutoční koncom septembra 2016 v zasadacej miestnosti Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave a o výsledkoch bude sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality informovať prostredníctvom koordinátorov prevencie kriminality okresných úradov v sídlach krajov a na internetovej stránke MV SR www.minv.sk WindowsXp Minesweeper.

-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: archív, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

REKLAMA