Úvod Aktuality Sochu Ľudovíta Wintera opravujú, čoskoro sa vráti na Kolonádový most

Sochu Ľudovíta Wintera opravujú, čoskoro sa vráti na Kolonádový most

REKLAMA

Dielo je aktuálne v ateliéri autora, ktorý realizuje opravu. Náklady uhradí firma, ktorej zamestnanci sochu Ľudovíta Wintera poškodili vsphere 6.5.

„Po zdĺhavých rokovaniach so spoločnosťou Swietelsky Slovakia, ktorej pracovníci v novembri 2020 sochu pri pokuse o prevoz poškodili, dospeli všetky dotknuté strany k dohode 티비오늘 다운로드. Zdržanie bolo spôsobené pandemickou situáciou i časovo náročným schvaľovacím procesom náhrady škody. Spoločnosť Swietelsky Slovakia sa dohodou o urovnaní zaviazala uhradiť náklady na opravu sochy, ktoré boli vyčíslené na 10 300 eur,“ informovalo občianske združenie ProWinter prostredníctvom tlačovej správy 인도 지도 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021

Poškodenie bolo spôsobené tým, že manipulant pred dvíhaním sochy neprerušil rezom kotviace kolíky – nerezové závitové tyče o priemere 12 mm, ktoré dielo fixne spájali so základmi chemickou kotvou Windows 10 Explorer. Pri vyvinutí väčšej dvíhanej sily došlo k zlomom konštrukcie lavičky na viacerých miestach v oblasti zvarov ako aj k deformáciám niektorých častí, ktoré je potrebné vymeniť 가디언즈 오브 갤럭시 vol.2 다운로드.

Oprava si vyžaduje rozobratie sochy na jednotlivé časti tak, aby bolo možné poškodenú časť sochy – lavičku uviesť do pôvodného stavu. Nakoľko pri pokuse o premiestnenie sochy boli zvary na konštrukcii lavičky vystavené neadekvátnej sile tlaku, je nutné všetky miesta zvarov otvoriť a opätovne zvariť. Tiež je potrebné vyhotoviť nové náhradné kusy poškodených častí lavičky.

Socha sa aktuálne nachádza v ateliéri autora Mgr. art. Romana Hrčku, ktorý realizuje jej opravu. Predpokladaný čas trvania prác je 2 – 3 mesiace. Zámerom členov občianskeho združenia ProWinter i autora sochy je osadiť opravené dielo na Kolonádový most do začiatku letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.

Zdroj: Tlačová správa OZ ProWinter

REKLAMA