Úvod Aktuality Rezort Piešťany má nového predsedu predstavenstva – Cicutta strieda Tremboš

Rezort Piešťany má nového predsedu predstavenstva – Cicutta strieda Tremboš

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Rezort Piešťany má nového predsedu predstavenstva. Valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu sa stretlo v utorok 18 egov 파일 다운로드. augusta a jednomyseľne schválilo návrh Mesta Piešťany, aby sa členom predstavenstva stal RNDr. Peter Tremboš. Zástupcovia členských organizácií ešte predtým odvolali z postu predsedu bývalého primátora Rema Cicutta, ktorý sa vzdal tejto funkcie Lineage Pack. Nového člena predstavenstva zároveň ustanovili za jeho predsedu. K obmene došlo aj v dozornej rade. Súčasného primátora Miloša Tamajku, ktorý sa vzdal pred časom funkcie v tomto kontrolnom orgáne, nahradil mestský poslanec Martin Valo Unwritten tube downloads.

trembos peter w

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Valné zhromaždenie malo iba tri body I'm going to download. Nových zástupcov mesta Piešťany v predstavenstve i dozornej rade schválili členovia jednomyseľne. Okrem toho odsúhlasili výročnú správu za rok 2014,“ informoval Štefan Šiška, riaditeľ Rezortu Piešťany 령 제로 다운로드. Zmeny v orgánoch organizácie sa udiali po tom, čo nových zástupcov Mesta Piešťany schválilo piešťanské mestské zastupiteľstvo.

Peter Tremboš je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, odbor Geografia a kartografia 반디집x 다운로드. Na tejto fakulte pôsobil viac ako dvadsať rokov i ako pedagóg. Vrámci svojej odbornosti sa zameriava na spracovanie geografických informácií, regionálny a miestny rozvoj – stratégie a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, krajinné a územné plánovanie, cestovný ruch – stratégie rozvoja a destinačný manažment a rovnako pôsobí v oblasti  hodnotenia vplyvov na životné prostredie  (EIA / SEA proces) webtoon satoon.

Rezort Piešťany má po turbulentných predchádzajúcich obdobiach aktuálne sedem členov. Sú nimi Mesto Piešťany, obec Moravany nad Váhom, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Horezza a.s Javascript forced download. – Hotel Granit, Espa Line – Medical Wellness Hotel Máj, Merk Reality – Hotel Park a Fakulta cestovného ruchu Goethe Uni.

-th-

REKLAMA