Úvod Aktuality Rada sa zaoberala oddĺžením letiska, pokračovať by malo zastupiteľstvo

Rada sa zaoberala oddĺžením letiska, pokračovať by malo zastupiteľstvo

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piešťanská Mestská rada zasadla v utorok 10. novembra popoludní a v rámci rokovania preberala aj materiál, týkajúci sa oddlženia Letiska Piešťany. Počas diskusie vystúpili so svojim názormi viacerí poslanci a pred radu predstúpil tiež riaditeľ letiska František Varga. Zodpovedal viaceré otázky ohľadom súčasného fungovania spoločnosti a aj perspektív do budúcnosti. Podľa jeho slov je najväčším problémom absencia komunikácie medzi jednotlivými akcionármi. Otázne naďalej zostáva, čo prinesie navrhované oddĺženie, aká forma by bola najvhodnejšia, a tiež či sa bude mesto ako menšinový akcionár s 20,44 percentným podielom v budúcnosti môcť výraznejšie zapojiť do riadenia spoločnosti.

Mestská rada november (2)
Mesto Piešťany má pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany 437 605, 73 EUR týkajúcu sa nedoplatku na dani z nehnuteľností. V tejto sume nie je započítaná daň z nehnuteľností za aktuálny rok. Celkový dlh spoločnosti voči mestu aj s úrokmi je momentálne viac ako 530-tisíc eur. Letisko, v snahe riešiť svoj záväzok, navrhlo prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr Download chrome exe. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál, oddĺžiť spoločnosť buď kapitalizáciou pohľadávky, alebo zvýšením základného imania spoločnosti. Ku kapitalizácii viac ako 1,6 miliónovej pohľadávky pristúpil nedávno Trnavský samosprávny kraj, ktorému Letisko dlžilo prostriedky prostredníctvom spoločnosti SMS TTSK. Kraj tak navýšil svoj akcionársky podiel na viac ako 59 percent.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Premenu pohľadávky veriteľa na kapitálovú účasť v obchodnej spoločnosti dĺžnika Mesto Piešťany odmietlo, pretože v prípade nedoplatku na dani z nehnuteľností daňový poriadok takýto akt nepripúšťa. Potvrdilo to i Ministerstvo financií SR. Momentálne majú mestskí poslanci na stole návrh zvýšenia základného imania spoločnosti formou splatenia peňažného vkladu zo strany Mesta Piešťany s tým, že letisko vložené finančné prostriedky použije na úhradu svojho záväzku z nedoplatku na dani z nehnuteľností Wonderland Dubbing. Zjednodušene – mesto si má požičať finančné prostriedky (keďže voľné vlastné v takejto výške momentálne nemá), vložiť ich do spoločnosti, získať vyšší akcionársky podiel a spoločnosť z vložených prostriedkov uhradí dvoj dlh na dani z nehnuteľností.

Letisko Piešťany má podľa slov riaditeľa Františka Vargu okrem dlhu voči Mestu Piešťany aktuálny dlh 300 000 eur voči Prima Banke (pôvodne Dexia), ktorý postupne spláca. Ďalším nemalým dlhom spoločnosti sú nevyplatené odmeny členom predstavenstva a dozornej rady vo výške cez 500 000 eur, ktoré nedostali od augusta roku 2010. Tento rok si požičala spoločnosť podľa zverejnenej zmluvy 150-tisíc eur od JUDr Hangul word processor. Petra Sopka. Pôžičku, ktorá je zabezpečená nehnuteľnosťami v účtovnej hodnote 466-tisíc eur, mala splatiť do konca augusta.Mestská rada november (11)

Odmeny členov orgánov Letiska generujú značný dlh

„Od pána primátora som poverený, aby som sa zaoberal otázkou letiska, a takisto som sa v tejto veci zúčastnil na niekoľkých stretnutiach predstavenstva a zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešťany. Za mesto Piešťany som vyslovil záujem spolupodieľať sa a žiadal som, aby akcionári schválili zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti,“ povedal viceprimátor Michal Hynek.

Podľa M. Hyneka majú momentálne členovia dozornej rady a predstavenstva po skončení funkcie nárok na osemmesačné odstupné. Tento bod by chceli zástupcovia mesta zo stanov spoločnosti vylúčiť, rovnako ako obmedziť, prípadne úplne zrušiť mesačné odmeny. Členovia predstavenstva ich majú momentálne stanovené mesačne na 980 eur a členovia dozornej rady vo výške 770 eur za mesiac. Odmeny sa od roku 2010 nevyplácajú, ale právny nárok na ne členovia orgánov majú a tak je pravdepodobné, že si ich budú časom vymáhať volume booster. Podľa dávnejších slov riaditeľa letiska, niektorí bývalí nominanti štátu v orgánoch spoločnosti, tak robia prostredníctvom súdu už dnes.

Mesto Piešťany chcelo uznesením zastupiteľstva do orgánov Letiska Piešťany nominovať svojich nových zástupcov. V predstavenstve to mal byť ekonóm Marek Drábik a v dozornej rade poslanec a viceprimátor Michal Hynek. Valné zhromaždenie v lete túto požiadavku neschválilo. Predstavenstvo letiska momentálne teda tvoria predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, riaditeľ Letiska Piešťany František Varga a vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK Juraj Štaffa. Dozorná rada pozostáva rovnako z troch členov, ktorými sú bývalý piešťanský primátor Remo Cicutto, riaditeľ kancelárie predsedu TTSK Róbert Orihel a advokát Peter Sopko 세카이노 오와리 다운로드.

Mestská rada november František Varga (1)

F. Varga – je dôležité aby akcionári komunikovali a zadefinovali čo od letiska očakávajú

Riaditeľ letiska František Varga na zasadnutí vysvetlil viaceré fakty z fungovania i rôzne ekonomické aspekty. Letisko podľa jeho slov nikdy nemôže fungovať samostatne, ale vždy je závislé od regiónu, v ktorom sa nachádza. Jednou z vecí, ktorá sa v roku 2015 výrazne zlepšila, je fungovanie nákladných cargo letov. Minulý rok ich bolo len 6, ale tento rok už viac ako sto, čo sa podpísalo aj na výsledku 86 ton prepraveného tovaru. Ten pochádzal väčšinou od firiem podnikajúcich v automobilovom priemysle, ktoré vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe pri potrebe rýchleho doručenia tovaru namiesto kamiónovej dopravy používajú leteckú tout from the stars. V súvislosti s vyššou frekvenciou pristátí dopravných lietadiel bolo predaných aj 190 tisíc litrov leteckého petroleja, slúžiaceho ako pohonné hmoty pre lietadlá. Podľa Františka Vargu je treba urobiť všetko preto, aby sa zo 140 hektárov zelených nezastavených plôch stal priestor, ktorý budú využívať spoločnosti, podnikajúce v leteckom priemysle.

„Okrem iných vecí je podstatné aj to, aby jednotliví akcionári – Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj zadefinovali, čo od letiska očakávajú po stránke finančnej, ekonomickej či po stránke rozvoja regiónu. Ja z mojej pozície výkonného riaditeľa, v ktorej som a dneska použijem slovo, bohužiaľ, 25 rokov, čo sa podpíše na psychike, spôsobe myslenia a asi aj zdraví, viem časť týchto vecí naformulovať, ale fakt je, že akcionár musí vedieť, čo chce a akým spôsobom to chce dosiahnuť,“ povedal riaditeľ letiska František Varga 기생수 다운로드.

Podľa riaditeľa ak by z Letiska Piešťany odišiel denne tovar privezený jedným kamiónom, ktorý má 30 alebo 25 ton nákladu, tak je letisko v úvodzovkách, dávno za vodou. „A jeden kamión denne znamená takmer 0,0000 zaťaženia cestnej siete v Piešťanoch. Vy sami dobre viete, že sever – juh teda Bratislavská a Žilinská cesta sú neskutočne zaťažené kamiónovou dopravou. Cez mesto Piešťany idú stovky kamiónov. Keby jeden jediný z nich každý deň vyložil svoj náklad na letisku, tak tu dnes nesedíme,“ konštatoval F. Varga.

Mestská rada november (12)

Mesto má záujem podieľať sa na oddlžení letiska a jeho fungovaní, ale chce sa správať ako zodpovedný hospodár

„Myslím si, že všetci chceme, aby letisko fungovalo 오페라 스트리밍 다운로드. Z pozície poslancov mestského zastupiteľstva a z pozície mesta Piešťany ide však aj o to, že našou úlohou je pristupovať zodpovedne k nášmu majetku, zveľaďovať ho a predísť stratám, nepripustiť ich a to by mal byť základný princíp. Keď sa pozriem, ako veci fungovali doteraz a ako je navrhnuté, aby fungovali ďalej, tak mesto nemá žiaden vplyv na činnosť letiska. V predstavenstve nemáme človeka a v dozornej rade máme teoreticky pána Cicutta, ktorý je súčasným poslancom mestského zastupiteľstva, avšak zastupiteľstvo schválilo na tento post pána viceprimátora. Ak sa valné zhromaždenie, teda majoritný akcionár s podielom 59 percent akcií, Trnavský samosprávny kraj, nejako rozhodne, tak aj bude, bez toho, aby s tým Mesto Piešťany ako minoritný akcionár niečo urobil.  Všetci chceme, aby letisko fungovalo a napredovalo, ale potrebujeme mať aj nejaký podiel na rozhodovaní, kam má smerovať v budúcnosti,“ povedal poslanec a člen Mestskej rady Tomáš Hudcovič (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) 윈도우7 폰트 다운로드.

Podľa jeho vyjadrení oddlženie formou požičania si peňazí a navyšovaním základného imania nie je pre Mesto Piešťany výhodné. Navrhol inú formu riešenia. Mesto Piešťany zápasí s nedostatkom pozemkov vhodných pre potencionálnych investorov, a tak by bolo vhodné, získať  založené nehnuteľnosti nachádzajúce sa tesne pri Žilinskej ceste. Letisko by sa zbavilo dlhu a Mesto by malo čo ponúknuť investorom. Riaditeľ letiska konštatoval, že takýto spôsob by bol zaujímavý, avšak s tým, že investor by mal pôsobiť v leteckej oblasti.

 

K téme letisko sa má dnes stretnúť primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka s predsedom TTSK Tiborom Mikušom a ďalej by sa mala táto téma riešiť na najbližšom rokovaní MsZ, ktoré bude namiesto plánovaného 19 Warlock Hack Download. novembra vo štvrtok 26. novembra.

„Veľmi rád sa zúčastním zastupiteľstva a odpoviem na otázky, pretože zisťujem, že nie je nič horšieho, ako neinformovanosť a z toho potom vyplývajúce akékoľvek rozhodnutia, ktoré chcete prijať. Ak to bude možné a dáte mi otázky vopred, aby som mohol fundovane odpovedať… Nie preto, že som na letisku 25 rokov, ale jednoducho preto, lebo ste prví poslanci, ktorým som ja osobne mal možnosť odpovedať na otázky za 25 rokov vo svojej funkcii, čo vysoko oceňujem a nech už tá situácia dopadne akokoľvek, urobím všetko preto, aby poslanci mali čo najobjektívnejšie informácie,“ dodal na záver riaditeľ letiska na otázku poslanca Jozefa Malíka, či by sa mohol zúčastniť zastupiteľstva.

-lt-

REKLAMA