Úvod Aktuality Potrebujú Piešťany letisko?

Potrebujú Piešťany letisko?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Keby v Piešťanoch neboli kúpele, tak okresným mestom je Vrbové. Keby tu neboli kúpele, Piešťany by boli len väčšie Madunice. V roku 1821 zemepán Piešťan gróf Jozef Erdödy, nitriansky župan a štátny minister viedenskej vlády, začal s výstavbou prvých vaňových a bazénových kúpeľov. Kúpele tu sú 198 rokov. Letisko je tu 93 rokov.

Existencia letiska bola v roku 2016 vážne ohrozená 유튜브 프리 다운로드. Vtedajší predseda TTSK T. Mikuš zaradil do programu Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Letisko Piešťany uznesenie o likvidácii letiska. Seniorský parlament Piešťany zareagoval 8.11.2016 otvoreným listom akcionárom. Následne zorganizoval petíciu občanov, ktorá dosiahla v Piešťanoch najväčší počet podpisov od roku 1990, viac ako 7500 제이 쿼리 다운로드. Likvidácia letiska bola z programu rokovania stiahnutá. Nové vedenie Trnavského samosprávneho kraja vedené Jozefom Viskupičom a mesta Piešťany na čele s Petrom Jančovičom začalo robiť všetko preto, aby sa začalo lietať. A lieta sa.


Vo štvrtok 27 Peview. 6. 2019 bude o letisku rokovať v Piešťanoch mestské zastupiteľstvo. Seniorský parlament Piešťany nemôže poslancom radiť v zložitých finančných a právnych problémoch letiska, preto sme sa pokúsili len o toto krátke zamyslenie.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Kúpeľný cestovný ruch pri cca 4700 lôžkach a primeranom počte stoličiek zamestnáva v Piešťanoch odhadom viac ako 3000 ľudí. Barlolamač je stále silná značka, liečivé bahno a voda a kúpeľné prostredie a to všetko dáva Piešťanom zásadnú komparatívnu výhodu, pričom už teraz dochádza k návratu k prírodnej liečbe 트리오브세이비어 그리드 다운로드. ALE: v súčasnosti majú Piešťany vyťaženosť lôžok cca 43%, čo je asi 670 tisíc prenocovaní, pre optimálne vyťaženie na úrovni cca 75% je potrebné aby Piešťany získali ďalších cca 50 tisíc hostí s pobytom viac ako 8 dní, celkom asi 400 tisíc prenocovaní. Potom narastú príjmy v cestovnom ruchu tak, že zamestnanci dostanú primeranú, nie minimálnu mzdu. (Údaje: Piešťany 2034 – mesto bez stresu.) Čiže – musíme hľadať nových hostí, možno tradičných Nemcov, ktorí požadujú, aby sa za cca 5 hodín dostali od domu do hotela modern talking. Inak ako lietadlom to nejde.

Sú tú aj iné potreby, vzorom môže byť letisko Györ, ktoré žije z automobilových závodov v okolí (Audi a iné). V čase, keď v okruhu 80 km od letiska Piešťany sú tri veľké svetové automobilky a prakticky pri letisku bude stavať Porsche, tak letisko má v spádovom okolí veľkých potenciálnych klientov Sony Vegas 14.

Ako je to inde v Európe?

Ako kde, ale predovšetkým Európska komisia si uvedomila, že malé (regionálne) medzinárodné letiská je potrebné rozličným spôsobom podporovať, je to v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. V Európe nové pravidlá určilo Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14.júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č Rayman Forever. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru. Tieto kategórie pomoci boli vyhlásené za zlučiteľné s vnútorným trhom, oslobodené od notifikácie EK pred poskytnutím. (Zdroje: Doc. JUDr. Novák – Sedláčková, TU Žilina, Prof. Ing. Kazda, prezentácie na workshope letisko Piešťany jún 2018)

Náš štát zatiaľ túto pomoc neuzákonil, ale pripravuje sa a  prvou lastovičkou bolo rozšírenie podpory letísk v r 킬러 분식 다운로드. 2019 z 1 mil. na 5 mil. z rozpočtu min. dopravy. Druhou je vyjadrenie premiéra Pellegriniho počas brífingu po rokovaní vlády v Stropkove 25. júna: „Je na mieste zaoberať sa aj podporou malých regionálnych letísk, lebo aj to je totiž jedna z ciest ako podporiť rozvoj cestovného ruchu.“ Pomoc rozvoju leteckej infraštruktúry je veľmi významný faktor rozvoja regiónov, rovnako významný ako rozvoj cestnej, či železničnej infraštruktúry.

Je možné, že by sa letisko sa uživilo samé? Áno, ale pri rozumnom využití potrieb iných významných turistických destinácií v blízkosti, spolupráci s medzinárodnými firmami v okolí a v nadväznosti na spoluprácu v doprave hostí do a z ďalších destinácií majiteľa kúpeľov 도장 폰트 다운로드. Na tom je, ale potrebné ešte veľa pracovať. Je  potrebné vypracovať Plán konsolidácie a reštrukturalizácie letiska, ktorý stále ešte neuzrel svetlo sveta, na základe ktorého musia akcionári, čo najviac spolupracovať.

Naše vyjadrenie pre letisko má dva silné argumenty a sú to fakty o potrebnosti a prínose letiska pre mesto a región, a o nových možnostiach pre rozvoj letiska Gyro3d download. Druhým argumentom je silná podpora občanov – viac ako 7500 občanov svojimi podpismi vyjadrili záujem o ďalší rozvoj letiska.

Ing. Štefan Škulec PhD.
predseda Seniorského parlamentu Piešťany

REKLAMA