Úvod Aktuality Polícia chystá „Rýchlostný maratón“, miesta kontroly môžu naplánovať občania

Polícia chystá „Rýchlostný maratón“, miesta kontroly môžu naplánovať občania

REKLAMA

Nedovolená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd, neraz aj smrteľných. Preto polícia v dňoch 21. až 22. apríla 2016 pripravila 24 hodinový „Rýchlostný maratón 2016“ v podobe dopravno-preventívnej akcie spring bulletin board. Kontrola sa zameria najmä na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti. Polícia ponúka verejnosti jedinečnú príležitosť navrhnúť úseky, na ktorých budú dopravné hliadky merať rýchlosť 유니코드 다운로드. Dopraváci chcú poznať skúsenosti a postrehy verejnosti, kde z jej pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 18. marca do 3 Download Acronis 2018. apríla 2016 môže ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR lg 유심 다운로드. Je to jednoduché, stačí len vyplniť tabuľku.

dfdfd

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Bezpečnosť dopravy je predovšetkým v rukách účastníkov cestnej premávky Hancom Office 2007. Polícia chce preto zapojiť širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Každý bude môcť dopravnej polícii naplánovať miesto kontroly. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostaví zoznam „Top navrhovaných úsekov“ 나쁜녀석들 악의도시 다운로드. Možno práve v tom vašom budú policajti počas maratónu. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne Java 7 64-bit.

Polícia prvý krát zapojila verejnosť do tejto akcie minulý rok. Pre veľký úspech sa rozhodla akciu realizovať aj tento rok. Vlani dostala celkovo 860 podnetov, v ktorých občania navrhovali 1 060 úsekov Download Detective Conan. Po ich vyhodnotení bolo relevantných 771 podnetov. Policajti vyhodnocovali navrhované úseky aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky úseky boli vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo 미드 식스 다운로드. Polícia teda napokon využila 677 podnetov, z ktorých vyplynulo 844 úsekov, kde sa počas predmetnej akcie merala rýchlosť. Okrem prekročenia rýchlosti bolo počas akcie zistené aj požitie alkoholu u vodičov motorových i nemotorových vozidiel mac sierra.

-TS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

REKLAMA