Úvod Aktuality Podnikatelia nemusia tri mesiace platiť za terasy

Podnikatelia nemusia tri mesiace platiť za terasy

REKLAMA

Od 15. júla prevádzkovatelia terás nemusia tri mesiace platiť mestu daň za ich umiestnenie.

Mestské zastupiteľstvo o tom rozhodlo na svojom treťom zasadnutí v tomto roku, kde jednohlasne schválilo návrh na odpustenie podnikateľom platiť daň za terasy 인스타 라이브 방송 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Zo štrnástich prítomných poslancov súhlasili všetci s novelizáciou všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany danza kuduro 다운로드.

Mestská samospráva odpustením dane na dobu troch mesiacov od 15. júla do 15. októbra 2020 chce uľahčiť zvládnutie nepriaznivej finančnej situácie poskytovateľom pohostinských služieb, ktorí pre pandémiu koronavírusu v dôsledku povinného zatvorenia prevádzok utrpeli značné deficity v príjmoch Download 10 camping clubs.

Ide o nemalú sumu, pretože za umiestnenie prevádzky alebo exteriérového sedenia (terasy) pred kaviarňou, reštauráciou alebo pohostinstvom v období od 1 Spring ftp file download. mája do 30. septembra je poplatok 0,22 eura za štvorcový meter na deň v centre mesta a 0,12 eura v okrajových častiach. Mimo letnej prevádzky v období od 1 아이클라우드 드라이브 다운로드. októbra do konca apríla platia prevádzkovatelia za svoje terasy v srdci mesta 0,12 eur a mimo centra 0,06 eur na deň za štvorcový meter. K dnešnému dňu je na území mesta zriadených 34 terás.

Podnikateľom, ktorí museli svoje prevádzky zavrieť na základe epidemiologických opatrení z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska tak radnica pomôže eliminovať vzniknuté straty.

Zdroj: piestany.sk

REKLAMA