Úvod Aktuality Po novom musia lyžiari do 15 rokov nosiť prilby

Po novom musia lyžiari do 15 rokov nosiť prilby

REKLAMA

Lyžiari a snowboardisti mladší ako 15 rokov musia nosiť povinne na svahoch od 15. novembra 2015 ochrannú prilbu na hlavu. Ustanovuje to novela zákona číslo 544/2002 Z 쿵쿵쿵 다운로드. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zmena zákona reaguje na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych tratiach Ravenfield Beta 6. Prispieť by to malo k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úrazovosti detí a mladistvých na lyžiarskych tratiach. Finančnú pokutu v tomto prípade zákon nestanovuje, cieľom totiž nie sankcionovať, ale chrániť túto najzraniteľnejšiu skupinu – deti a mládež – na trati 키위 닷컴 다운로드. V prípade jazdy bez prilby bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený zakázať im lyžovať sa na nej.

IMG_4895_resize

REKLAMA
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Používanie reflexných prvkov a ďalšie povinnosti

Bezpečnosť na svahoch pomôže posilniť aj povinné používanie reflexného bezpečnostného odevu alebo reflexných bezpečnostných prvkov u lyžiarov a snowboardistov mladších ako 15 rokov v prípade organizovanej činnosti, ako je napríklad lyžiarska škola alebo výcvik Download Choksan Electric 2. Reflexný odev alebo prvky budú musieť deťom zabezpečiť organizátori. Povinnosť sa teda nebude vzťahovať na individuálne lyžovanie detí s rodičmi. Vymedzujú sa aj ďalšie povinnosti osôb na lyžiarskej trati Super China download. Doteraz je táto problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania sa na lyžiarskej trati vo vyhláške ministerstva vnútra.

IMG_4715_resize

Pre ilustráciu ide o povinnosti, ktoré sa týkajú okrem iného smeru jazdy, dostatočného odstupu, vchádzania na trať alebo zastavenia na trati, poskytovania pomoci pri úraze a podobne Samurai Showdown 5.

Príklady:
Osoba na lyžiarskej trati je povinná poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci Lie Detector.

Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy 맥 크롬 유튜브 다운로드.

Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej a neprehľadnej časti lyžiarskej trate.

Lyžiar, ktorý spadol, je povinný takéto miesto urýchlene opustiť, ak je to možné 가을체 폰트 다운로드.

V prípade porušenia týchto povinností bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený dotyčnej osobe zakázať činnosť na lyžiarskej trati Konosba. Okrem toho bude môcť byť za porušenie povinností uložená pokuta do 331 eur, pôjde najmä o prípady ich opakovaného či hrubého porušenia. (V prípade reflexných prvkov sa sankcie týkajú organizátorov lyžiarskeho výcviku.)

hzs-statistika

Informáciu o vyhodnotení zimnej sezóny 2014/2015 zverejnila Horská záchranná služba. Vyplýva z nej, že počas poslednej zimnej sezóny vzrástol medziročne počet zásahov Hasičskej záchrannej služby na lyžiarskych tratiach takmer o 22 percent.

-lt/Zdroj: Tlačová správa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

REKLAMA