Úvod Aktuality Okolie Centroomu má byť zabezpečené najneskôr v utorok, firmu vybral úrad, platiť...

Okolie Centroomu má byť zabezpečené najneskôr v utorok, firmu vybral úrad, platiť budú vlastníci

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piešťanský stavebný úrad už má na stole projektovú dokumentáciu, ktorá dáva odpoveď na zabezpečenie ochrannej zóny okolo budovy Centroomu počas sanačných prác haansoft pdf 드라이버 다운로드. Okolie objektu by malo byť zabezpečené najneskôr v utorok. Projekty podľa našich informácií spracovala spoločnosť Stanio Vladimíra Pauera z Nitry 바람체 다운로드. Podľa radnice vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby, preto stavebný úrad 30 아이폰 6 벨소리 다운로드. októbra vydal rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme.

centroom pásky (7)
Počas víkendu provizórne ohradenie objektu svoju funkciu veľmi neplnilo.

Podľa informácie zverejnenej na webovej stránke mesta Piešťany vlastníci objektu Centroom v posledný októbrový piatok doručili stavebnému úradu projekt pre realizáciu stavby „Zabezpečenie ochrannej zóny oplotením okolo polyfunkčného objektu počas zabezpečovacích prác a počas realizácie sanačných prác“ a súčasne aj projekt „Riešenie dopravy počas zabezpečovacích prác a počas realizácie sanačných prác objektu“ Grape Valley.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Vlastníci takisto oznámili, že vzhľadom na rozdielnosť názorov prezentovaných na posledných domových schôdzach vlastníkov, nie je v súčasnosti možné prijať jednotné stanovisko týkajúce sa výberu spoločnosti, ktorá v zmysle predloženej projektovej dokumentácie zabezpečovacie sanačné práce aj reálne vykoná 스마트폰 해킹 툴 다운로드. Vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby. Stavebný úrad preto ešte dnes vydal rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme Hangul Edition of Pokémon Heart Gold. Umožňujeme mu to stavebný zákon. Špeciálna firma vykoná zabezpečenie ochrannej zóny oplotením okolo polyfunkčného objektu počas zabezpečovacích prác a počas realizácie sanačných prác podľa doručeného projektu v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa doručenia nariadenia,“ informovala radnica 학습 앱 다운로드. Vlastníci tak musia strpieť realizáciu ochrannej zóny a uhradiť náklady s tým spojené.

centroom pásky (9)

Oplotenie dlhé 106 metrov zabezpečujúce ochranné pásmo má stáť najneskôr v utorok 3 웹사이트 다운로드. novembra. V ochrannej zóne je zahrnutý celý chodník okolo budovy Centroom a čiastočne sa zamedzí aj vjazdu na parkovisko do Auparku.
Stavebný úrad mieni rovnakým spôsobom – vydaním rozhodnutia – riešiť aj vykonanie sanačných prác na zabezpečenie budovy do štádia, aby bola v súlade s normami 실버라이트 영상 다운로드. Práce by mali trvať najviac 4 mesiace a vlastníci stavby sú podľa zverejnených informácií povinní po dobu výkonu zabezpečovacích sanačných prác znášať ich vykonanie a uhradiť s nimi spojené náklady Download a cinema.

centroom pásky (1)centroom pásky (10)

-lt- Zdroj: Mestský úrad Piešťany

REKLAMA