Úvod Aktuality O zmene rozpočtu kvôli oprave Dopravnej ulice rozhodnú poslanci

O zmene rozpočtu kvôli oprave Dopravnej ulice rozhodnú poslanci

REKLAMA

Rekonštrukcia ulice vedúcej k autobusovej stanici sa v decembri do mestského rozpočtu na rok 2021 nedostala. Radnica teraz navrhuje jeho zmenu 2018 포토샵 cc 다운로드. Ak budú poslanci súhlasiť, na kompletnú opravu asi 400 metrov dlhého úseku Dopravnej ulice pôjde z úveru 692 560 eur.

Prvá etapa počíta s rekonštrukciou Dopravnej ulice v úseku medzi stanicou a podchodom na križovatke s Vrbovskou cestou Photoworks v1 5. Predstaničného priestoru sa teda nedotkne.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
Knebl
PN Taxi

Podľa návrhu zmeny mestského rozpočtu, ktorý tento týždeň prediskutujú komisie zastupiteľstva a v marci by mal byť zaradený do programu rokovania poslancov, pôjde o celkovú opravu komunikácie vrátane odvodnenia, osvetlenia a zelene 영화 빅쇼트 다운로드. „Nové šírkové usporiadanie počíta s obojsmernou cestičkou pre cyklistov, rieši statickú dopravu – pozdĺžne parkovacie stojiská. V tomto úseku sú riešené aj zástavky pre mestskú a prímestskú dopravu,“ píše sa v návrhu 궁귀검신 다운로드.

Predpokladané náklady sú takmer 700-tisíc eur, výsledná suma však môže byť po verejnom obstarávaní dodávateľa nižšia. Radnica plánuje tieto peniaze získať z nového dlhodobého úveru v objeme 1 mil 아바스트 프리 다운로드. eur. Podmienkou je súhlas väčšiny členov mestského zastupiteľstva.

O rekonštrukcii Dopravnej ulici sa hovorí už roky. Podľa primátora Petra Jančoviča ju zdržali aj rokovania so Železnicami Slovenskej republiky, ktorým časť pozemkov pod touto komunikáciou patrí.

V roku 2019 si mesto Piešťany objednalo projekt pre stavebné povolenie a realizáciu v úseku od stanice až po nadjazd smerujúci na diaľnicu. Pod nadjazdom má v budúcnosti začínať nové cestné prepojenie Dopravnej ulice a sídliska Adam Trajan, ktoré bude viesť medzi cintorínom a železničnou traťou.

Text: Martin Palkovič

REKLAMA