Connect with us

Aktuality

Mesto zriadilo post „exekútora“. Firmy i fyzické osoby mu dlžia státisíce

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany má podľa zverejnených zoznamov na svojej webovej stránke takmer tisíc daňových dlžníkov. Tí mu dlhujú výrazne viac ako dva milióny eur. Ide o firmy aj fyzické osoby. Vymáhanie dlhov dlhodobo sprevádzala nízka efektivita, keď ho malo na starosti právne aj ekonomické oddelenie. Samospráva teraz pri zmene organizačnej štruktúry, ktorá vstúpila do platnosti od začiatku septembra, zriadila post referenta pre exekúcie, ktorý by mal vymáhanie zefektívniť.

Firmy, ktorých dlh bol vyšší ako 1600 eur, dlhovali Mestu Piešťany ku koncu roka 2018 približne 1,66 milióna eur. Bola ich takmer stovka. Najväčším uvádzaným dlhom je dlh spoločnosti Letisko Piešťany, ktorá má Mestu Piešťany zaplatiť 676-tisíc eur. Tento dlh však má byť letisku „odpustený“, o čom rozhodli poslanci piešťanského zastupiteľstva.  Mesto má vložiť do spoločnosti pri postupnom splácaní prostriedky v hodnote dlhu, a tak získať viac akcií spoločnosti. Postup by mal ešte odobriť Protimonopolný úrad.

Reklama

Druhým najväčším dlžníkom sú Považské mlyny a cestovinárne. Spoločnosť v konkurze dlhuje Mestu Piešťany takmer 214-tisíc eur. Tretím najvýznamnejším dlžníkom je Nemocnica A. Wintera, ktorá má sekeru cez 75-tisíc eur. Medzi dlžníkmi sú tiež firmy ako Hydrostav a.s., ktorá je v likvidácii, spoločnosť Indians s.r.o., alebo firmy, ktoré prevádzkovali hotely v Piešťanoch. V zozname sú uvedené aj športové kluby, konkrétne hokejový ŠHK37 Piešťany a Klub vodného póla Kúpele Piešťany. Celý zoznam dlžníkov nájdete tu.

Reklama

Muž z Podhradia dlhuje Mestu Piešťany cez 44-tisíc eur

Dlžníkov z radov fyzických osôb je rádovo deväťsto. Ich presný dlh nie je v zozname vyčíslený a neuviedla ho ani radnica ako odpoveď na otázku, ktorú sme jej adresovali. Podľa hrubého odhadu presahuje 500-tisíc eur. Najväčším dlžníkom jej Juraj Bajzík z Podhradia, ktorý má Mestu Piešťany zaplatiť cez 44-tisíc eur. Množstvo ľudí v zozname má uvedenú adresu Piešťany 0. V tomto prípade je otázne, či samospráva dokáže niečo vymôcť, podobne ako v prípade firiem v konkurze, likvidácii, či reštrukturalizácii. 

Podľa nami osloveného odborníka je vymáhanie týchto dlhov veľmi problematické a otázne. Radnica pod vedením primátora Jančoviča si však od nového referenta sľubuje lepšie výsledky. Toto riešenie pomenúvali  kompetentní pracovníci úradu aj za primátora Tamajku, avšak ten sa s ním nestotožnil.  „Od pozície exekútora očakávame najmä operatívnejšie riešenie vymáhania dlhodobých pohľadávok, skrátka zefektívnenie práce v oblasti vymáhania pohľadávok. Sú to peniaze, ktoré predsa v mestskej pokladni chýbajú na rôzne rozvojové aktivity. A to sú zverejnené „len“ dlhy, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla  u právnickej osoby 1 600 € a u fyzickej osoby 160 €,“ odpovedala na otázky Drahomíra Moretová, hovorkyňa Mesta Piešťany. 

D. Moretová hovorí, že samospráva na vymáhanie pohľadávok využívala doteraz služby externých exekútorov. Tým pripravovali podklady zamestnanci úradu z právneho a ekonomického úseku. Podľa zverejnených faktúr samospráva zaplatila exekútorom za roky 2013 až 2014 cca 300 eur. Za posledné štyri roky je zverejnená len jedna faktúra na sumu 37 eur. Ide o platby za trovy konania, kde exekútor nebol úspešný a uplatnil si ich od samosprávy.

Radnica sa však v realite služieb exekútorov nezbaví. Mesto zrejme nebude viesť exekúcie samo a bude využívať „elektronický exekučný systém“, ktorý funguje pod ministerstvom spravodlivosti. Pracovník radnice teda bude pripravovať podania podobne ako doteraz a systém vyberie exekútora náhodným spôsobom.

Referent pre exekúcie by mal podľa pracovnej náplne zabezpečiť vymáhanie pohľadávok mesta na základe podkladov z ostatných organizačných zložiek, ďalej má zabezpečovať vykonávanie daňovej a poplatkovej exekúcie v pôsobnosti Mesta Piešťany ako správcu miestnych daní a poplatkov, kde Mesto Piešťany je oprávneným a súčinnosť exekútorským úradom v tejto veci. Rovnako má zabezpečiť vykonávanie exekúcie pokút postúpených Mestskou políciou mesta Piešťany. Referent má za úlohu tiež vypracovávať návrhy na upustenie od vymáhania pohľadávok, ktoré sú predkladané na rokovanie príslušným orgánom mesta a  zabezpečiť prihlasovanie pohľadávok Mesta Piešťany do dedičského konania z dôvodu úmrtia povinného, či prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo do likvidácie. Jeho úlohou je tiež poskytnúť súčinnosť exekútorským úradom pri výkone ich činnosti.

-th- Ilustr. foto: -mp-

Populárne články