Úvod Aktuality Mesto Piešťany pre koronavírus dočasne pozastavilo výdaj a rozvoz stravy

Mesto Piešťany pre koronavírus dočasne pozastavilo výdaj a rozvoz stravy

REKLAMA
head soccer 버그판 다운로드

Mesto Piešťany ako zriaďovateľ Jedálne na Staničnej ulici v utorok 24. novembra oznámilo, že z dôvodu riešenia situácie ohľadne ochorenia COVID-19 pozastavuje od nasledujúceho dňa výdaj a rozvoz stravy 중학생 다운로드.

„V súčasnosti sú v Jedálni vykonávané všetky opatrenia podľa pokynov RÚVZ v Trnave, sú testovaní zamestnanci. Taktiež sú telefonicky kontaktovaní stravníci, ktorých personál informuje o vzniknutej situácii 사파리에서 유튜브 동영상 다운로드. O obnovení stravovania budeme stravníkov informovať,“ informovala Drahomíra Moretová, vedúca Kancelárie vedenia mesta Piešťany.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Jedáleň na Staničnej ulici vydáva vo svojich priestoroch obedy fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo osobám v dôchodkovom veku Minecraft Jumpmap. Rovnako zabezpečuje týmto osobám, ktoré nemôžu využívať priamo jedáleň, rozvoz stravy do domácnosti.

-red-

배트맨 아캄나이트 다운로드
REKLAMA