Úvod Aktuality Medveď na Košariskách. V Malých Karpatoch by mali byť dva až tri

Medveď na Košariskách. V Malých Karpatoch by mali byť dva až tri

REKLAMA

Obec Košariská v utorok 2. júla na svojej facebookovej stránke upozornila, že v jej katastri v blízkosti osady  U Šindelov, bol v uplynulých dňoch zaznamenaný pohyb nedveďa hnedého 똑같은 말 다운로드. Podľa pracovníkov CHKO Malé Karpaty by medveďov na území oblasti mohlo byť viac. 

REKLAMA
PN Taxi
Knebl
Buenos pizza  burger

„V posledných týždňoch sa v regióne Malých Karpát a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo náleze jeho pobytových znakov 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드. Medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, takže na základe doterajších údajov je ťažké zhodnotiť, koľko jedincov je aktuálne v regióne prítomných 베트남사전 다운로드. Môžeme predpokladať, že sa v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince,“ informovali pracovníci CHKO Malé Karpaty.

Podľa ich slov šírenie zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie, smerom na juh a západ, treba pripísať najmä populačnej dynamike medveďov Google Photos. Do okrajových častí areálu sa dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince vo veku zhruba 2 až 4 roky. Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inde, závisí od viacerých faktorov, napríklad od úživnosti územia, či stresových faktorov Kakao Music.

Zatiaľ nedošlo k žiadnym problémom

„Zo súčasných hlásení o výskyte medveďa v tomto regióne vyplývajú aj určité obavy verejnosti o bezpečnosť Oracle 11g. V tomto smere by sme chceli verejnosť trochu upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne problémy s prítomnosťou medveďa/ov, či už by išlo o škody na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku 다음 영어 사전 다운로드. Podobne nám nie sú doteraz známe prípady priameho stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote,“ vyjadrili sa zástupcovia Štátnej ochrany prírody. 

Pri pohybe v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, odporúčajú dodržiavať niektoré zásady, ktoré znižujú šancu nebezpečných konfliktných stretov Download 15 times of gentleman's dignity. Väčšina konfliktných situácií nastáva vtedy, keď sa človek dostane do bezprostrednej blízkosti medveďa – vtedy medveď reaguje útočne v dôsledku pocitu vlastného ohrozenia 7zip. Je preto dôležité bezdôvodne nevchádzať do neprehľadného terénu húštiny a podobne, ani do takýchto miest umožňovať pohyb psov. Tiež je vhodné správať sa primerane hlasne, napr Drama Friends. viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, pospevovať si a pod., aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka. Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety.

-red- Zdroj: CHKO Malé Karpaty  Foto: FB Obec Košatiská

REKLAMA