Connect with us

Aktuality

Letisko Piešťany: Napriek obrovskej strate odmeny zostávajú, opätovným predsedom dozornej rady R. Cicutto

Published

on

Reklama
Reklama

Vo štvrtok 27. júla sa v priestoroch piešťanského letiska stretli jeho akcionári na valnom zhromaždení. Schválili výsledok hospodárenia za rok 2016, ktorý je podľa zverejnenej účtovnej uzávierky -671 525 eur po zdanení. Rovnako schválili nových respektíve staronových členov orgánov spoločnosti. Na poste predsedu dozornej rady zostal bývalý piešťanský primátor Remo Cicutto a novým členom je Stanislav Brečka. Návrh na zníženie odmien pre členov orgánov spoločnosti na symbolických 10 eur mesačne, neprešiel.

Primátor Piešťan Miloš Tamajka po valnom zhromaždení informoval, že za Mesto Piešťany navrhoval do predstavenstva Jindřicha Gazdu. Keďže však nikomu z členov predstavenstva nekončí päťročné funkčné obdobie o návrhu primátora Tamajku sa podľa jeho vyjadrenia nehlasovalo.

Inak to bolo pri členoch dozornej rady. Jej členom Removi Cicuttovi a Róbertovi Orihelovi uplynulo funkčné obdobie v apríli tohto roka. Piešťanský primátor navrhol za Mesto Piešťany do dozornej rady Stanislava Brečku. Tento pôsobil v minulosti napríklad v spoločnosti Horezza, pod ktorú patrí aj bývalý Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch, kam vstupoval ako krízový manažér. Akcionári ho na tento post schválili. Župan Mikuš navrhol opätovne za člena dozornej rady a zároveň jej predsedu Rema Cicutta. Ten bol rovnako schválený. T. Mikuš po valnom zhromaždení povedal, že Piešťany majú v dozornej rade vlastne dvoch členov. Toto odmietol primátor Tamajka, ktorý novinárom zdôraznil, že Remo Cicutto nie je nominantom Mesta Piešťany, ale Trnavského samoprávneho kraja.

Odmeny členom orgánov spoločnosti napriek výraznej strate zostávajú

Reklama

Letisko Piešťany vlani hospodárilo so stratou cez 670-tisíc eur.  Jeho tržby, ktoré boli v roku 2015 cez 500-tisíc eur, klesli na sumu 265-tisíc eur, čo je hodnota, ktorú približne dosiahlo v rokoch 2011 a 2012. Náklady na hospodársku činnosť Letiska Piešťany boli v roku 2016 1 132 655 eur, pričom oproti roku 2015 klesli o približne 40-tisíc eur. „Na základe hospodárskeho výsledku som navrhol, aby členovia orgánov spoločnosti mali nárokovateľnú odmenu 10 eur mesačne,“ povedal po valnom zhromaždení primátor Tamajka. „Bol som napadnutý, že som populista. Neprešlo to, nebolo to schválené, ale tento návrh som dal, pretože si myslím, že pokiaľ spoločnosť produkuje záporný hospodársky výsledok, členovia orgánov nemajú nárok na odmeny,“ vysvetlil.

Na otázku o výške odmien reagoval Tibor Mikuš: „Viac je populárne hovoriť, že niekto kto pracuje, že si nezaslúži peniaze. Ja to považujem za absolútny nezmysel. Trikrát celkovo som navrhol redukciu členov orgánov aj zníženie odmien…. Ja si myslím, že ľudia, ktorí pracujú pre túto spoločnosť a snažia sa ju udržať, tak si zaslúžia, aby boli za to odmenení. Vy viete o tom, že by niekto chodil do roboty s tým, že si nebude nárokovať odmenu?“ Ďalej spomenul, že on ako župan zo zákona nemá nárok na odmenu a nemal ju ani Remo Cicutto počas obdobia, keď bol primátorom. Členov orgánov spoločnosti prirovnal k záchranárom, ktorým ak nezachránia človeka, by mal niekto povedať, že nedostanú výplatu.

Ďalší potenciálny investor je z oblasti automobilového priemyslu

Župan Tibor Mikuš potvrdil novinárom medializované informácie o posledných rokovania so spoločnosťou Horiba Mira, ktorá pôsobí v oblasti testovania automobilov a momentálne dokončuje obrovský park v Anglicku, pričom by mala záujem preniesť časť svojich aktivít aj do Piešťan. „Je to však beh na dlhú trať. Pri záverečnom rozhovore sa páni vyjadrili, že ich stanovisko či pokračovať v rozhovoroch a akým spôsobom, bude známe tak v novembri,“ povedal predseda predstavenstva T. Mikuš. Témy investorov sa dotkol vo svojom vyjadrení aj primátor Tamajka: „Som v nemilom úžase, že som sa v médiach dočítal tento týždeň informácie o investoroch a rokovaniach, ktoré nemali byť ešte medializované, čo bola požiadavka investorov.“ Primátor tieto rokovania avizoval už koncom júna na mestskom zastupiteľstve avšak vtedy ich bližšie nešpecifikoval. Pre novinárov dodal, že mesto Piešťany svoj záväzok veci nemedializovať, dodržalo.

Aktuálne má letisko zabezpečené prostriedky na prevádzku do septembra

Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva a riaditeľa letiska má spoločnosť vďaka 400-tisícovej pôžičke od TTSK financie na prevádzku do septembra. Čo bude ďalej a akým spôsobom bude zabezpečené fungovanie letiska nešpecifikovali, župan však uviedol, že kraj bude robiť naďalej to čo robil doteraz, pričom už v minulosti poskytol cez svoju spoločnosť letisku pôžičky vo výške cez 1,6 mil.  eur, ktoré následne kapitalizoval a navýšil svoj podiel na základnom imaní.

Tomáš Hudcovič

 

 

Populárne články