Connect with us

Aktuality

Informáciu o pohovore na voľné miesto zverejnil úrad dnes, koná sa zajtra

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany dnes na svojej webovej stránke zverejnilo informáciu o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta. Súčasťou je informácia, že pohovor sa uskutoční 5.1. o 10:50 h v kancelárii primátora. Podľa zverejnených informácií ide o zastupovanie dlhodobo práceneschopnej zamestnankyne, ktorá mala na starosti projektové služby, teda post bývalého referátu stratégie.

volne miesto strategia„V súlade so Zásadami upravujúcimi postup pri výbere uchádzačov na voľné pracovné miesta a postup pri prijímaní vybraných uchádzačov u zamestnávateľa Mesto Piešťany informujeme o voľných pracovných miestach a zároveň o pohovore na obsadenie pracovného miesta referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta,“ píše sa v ozname na webovej stránke.

Referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta zodpovedá za tvorbu a vyhodnocovanie plnenia úloh stratégie mesta a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vypracováva projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie, vo všetkých oblastiach života v súlade s celkovou stratégiou (koncepciou) mesta.

Uchádzač by mal mať VŠ vzdelanie II. stupňa, prax v odbore projektového manažmentu, mal by byť bezúhonný, vedieť pracovať s PC a aktívne ovládať anglický jazyk. Pracovný pomer má byť uzavretý na dobu určitú – zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti zamestnankyne s 3 mesačnou skúšobnou dobou.

Reklama

V zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa aktuálne voľné pracovné miesto nemusí obsadzovať na základe výberového konania, avšak podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný informovať vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili. Táto povinnosť vyplýva Mestu Piešťany ako zamestnávateľovi aj z
Kolektívnej zmluvy. V máji minulého roka kontrolór Peter Konečný v správe, ktorá sa zaoberala prijímaním zamestnancov, konštatoval, že mu ku kontrole nebol predložený preukazný spôsob informovania zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu, ako aj zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa uvoľnili. Mesto tak podľa kontrolóra nepostupovalo v súlade s ustanovením § 48 ods. 8 zákonníka práce.

Miesto referenta oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta je voľné už približne mesiac. Ak by malo vedenie mesta k dispozícii vhodného človeka na úrade, situáciu mohlo riešiť už skôr, hľadá tak pravdepodobne človeka mimo úradu. Ak  máte záujem pracovať na piešťanskom MsÚ a dokážete si veci zariadiť aj v priebehu pár hodín, môžete vyskúšať zajtrajší pohovor aj vy.

-th-

Populárne články