Úvod Aktuality Informáciu o pohovore na voľné miesto zverejnil úrad dnes, koná sa zajtra

Informáciu o pohovore na voľné miesto zverejnil úrad dnes, koná sa zajtra

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany dnes na svojej webovej stránke zverejnilo informáciu o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta appscan. Súčasťou je informácia, že pohovor sa uskutoční 5.1. o 10:50 h v kancelárii primátora. Podľa zverejnených informácií ide o zastupovanie dlhodobo práceneschopnej zamestnankyne, ktorá mala na starosti projektové služby, teda post bývalého referátu stratégie 직쏘 랜섬웨어 다운로드.

volne miesto strategia„V súlade so Zásadami upravujúcimi postup pri výbere uchádzačov na voľné pracovné miesta a postup pri prijímaní vybraných uchádzačov u zamestnávateľa Mesto Piešťany informujeme o voľných pracovných miestach a zároveň o pohovore na obsadenie pracovného miesta referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta,“ píše sa v ozname na webovej stránke hanyoung hymn sheet music.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Referent oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta zodpovedá za tvorbu a vyhodnocovanie plnenia úloh stratégie mesta a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vypracováva projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie, vo všetkých oblastiach života v súlade s celkovou stratégiou (koncepciou) mesta 향수 영화 다운로드.

Uchádzač by mal mať VŠ vzdelanie II. stupňa, prax v odbore projektového manažmentu, mal by byť bezúhonný, vedieť pracovať s PC a aktívne ovládať anglický jazyk 레디부스트 다운로드. Pracovný pomer má byť uzavretý na dobu určitú – zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti zamestnankyne s 3 mesačnou skúšobnou dobou.

V zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa aktuálne voľné pracovné miesto nemusí obsadzovať na základe výberového konania, avšak podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný informovať vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili. Táto povinnosť vyplýva Mestu Piešťany ako zamestnávateľovi aj z
Kolektívnej zmluvy Tong Memories. V máji minulého roka kontrolór Peter Konečný v správe, ktorá sa zaoberala prijímaním zamestnancov, konštatoval, že mu ku kontrole nebol predložený preukazný spôsob informovania zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu, ako aj zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa uvoľnili 스톤스프 다운로드. Mesto tak podľa kontrolóra nepostupovalo v súlade s ustanovením § 48 ods. 8 zákonníka práce.

Miesto referenta oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta je voľné už približne mesiac gta3 5 드롭박스 다운로드. Ak by malo vedenie mesta k dispozícii vhodného človeka na úrade, situáciu mohlo riešiť už skôr, hľadá tak pravdepodobne človeka mimo úradu. Ak  máte záujem pracovať na piešťanskom MsÚ a dokážete si veci zariadiť aj v priebehu pár hodín, môžete vyskúšať zajtrajší pohovor aj vy Sharing Gothic Coding.

-th-

REKLAMA