Úvod Aktuality Chýbajú všeobecní lekári aj pediatri, župa ich chce motivovať finančne

Chýbajú všeobecní lekári aj pediatri, župa ich chce motivovať finančne

REKLAMA

Poslanci krajského zastupiteľstva schválili nové všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého budú poskytované dotácie určené na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja movie Lion. Systémovo bude podporená aj motivácia študentov medicíny špecializovať sa na povolanie všeobecného lekára pre deti aj dospelých.

„Priemerný vek lekárov v našej župe sa dlhodobo zvyšuje right base. V prípade všeobecných lekárov pre dospelých to je 55 a detských až 63 rokov. Rozhodli sme sa preto pripraviť motivačný program na prilákanie nových a mladých lekárov do kraja Kakao Mobile. Dotáciami v celkovom objeme 400-tisíc eur chceme na to vytvoriť podmienky. Napríklad, ak sa začínajúci všeobecný lekár rozhodne pre založenie ambulancie ‚na zelenej lúke‘, bude môcť od nás získať dotáciu až do 20-tisíc eur Download the 2019 calendar. Ambulancia, v ktorej sa bude lekár pripravovať na atestáciu, bude môcť požiadať o dotáciu päť tisíc eur, pričom samotný lekár dostane navyše príspevok 700 eur k mesačnému platu,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič Tekken Tag Tournament 1 Download.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Detaily poskytovania dotácií z rozpočtu kraja na rozvoj zdravotníctva v Trnavskom kraji budú upravené vo výzve, ktorá bude zverejnená čoskoro.

O dotácie v odhadovanej výške päť tisíc eur budú môcť žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých. Pre nich samotných je pripravený bonus k mzde až do výšky 8 400 eur ročne.

Začínajúci všeobecní lekári budú mať možnosť získať príspevok na založenie a vybavenie ambulancie v maximálnej výške 20-tisíc eur. Podporované bude aj preberanie ambulancií po všeobecných lekároch odchádzajúcich do dôchodku lekármi-špecialistami, ktorí sa rozhodnú ďalej vo svojej praxi venovať všeobecnému lekárstvu, a to sumou 5- až 15-tisíc eur.

„Som veľmi rád, že poslanci svojim dnešným rozhodnutím otvorili cestu pre systémové zvyšovanie dostupnosti a zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti pre našich obyvateľov,“ doplnil Viskupič.

O pridelení dotácií bude na individuálnej báze rozhodovať sedemčlenná komisia zložená z troch krajských poslancov, členov zdravotníckej komisie, a po jednom zástupcovi Odboru zdravotníctva Úradu TTSK, Odboru financií Úradu TTSK, Regionálnej lekárskej komory Trnava a Asociácie zdravotných poisťovní SR. Zohľadňované budú reálne časové aj geografické potreby zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: Tlačová správa TTSK Photo by Hush Naidoo on Unsplash

REKLAMA