Úvod Aktuality Cestu zo sedla Havran rekonštruujú

Cestu zo sedla Havran rekonštruujú

REKLAMA

Nitriansky samosprávny kraj uspel v žiadosti o eurofondy a začal s rekonštrukciou cesty II/499. Opravuje sa úsek o dĺžke takmer 22 km focus subtitles. Začiatok je v sedle Havran a koniec v obci Nemčice. Rekonštrukcia cesty smerom z Havranu do Piešťan sa stále pripravuje. Momentálne sa majú vysporadúvať pozemky 한컴타자연습 97 다운로드.

Podľa informácií na facebookovej stránke obce Banka je cesta od hranice kraja pri motoreste na Havran po obec Radošina je vyférovaná 방사형 배경 다운로드. Tvar zákrut je vyznačený na asfalte, betónové obruby sú odstránené a pomleté. Rýchlosť je obmedzená na väčšej časti úseku na 30 km/h jvm 1.7 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021

Projekt modernizácie Cesty II/499 má zvýšiť parametre cestnej komunikácie s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, mobilitu a zlepšenie dostupnosti severozápadnej časti Nitrianskeho kraja na nadradenú cestnú infraštruktúru TEN-T exchange 2013 다운로드. Cesta zabezpečuje prepojenie na D1 vedenú v koridore TEN-T a spája Topoľčany a Piešťany.

Súčasťou projektu sú zakomponované elektronické merače okamžitej rýchlosti, prechody pre chodcov zvýraznené dopravnými gombíkmi (cestná odrazka), autobusové zastávkové pruhy pre VOD a ďalšie prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré zvyšujú plynulosť a bezpečnosť dopravy GameBoy Color. Účelom modernizácie cesty II/499 je tiež zvýšenie únosnosti a odstránenie bodových závad vozovky, spevnenie krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenie a vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry 터보 다시 mp3 다운로드.

Začiatok modernizovaného úseku sa nachádza v sedle Havran (390 m n. m) na hranici Trnavského a Nitrianskeho kraja, na hranici okresov Topoľčany a Piešťany v km 76,040 (76,045) 크롬 바이러스 다운로드. Koniec úseku je v intraviláne obce Nemčice (175 m n. m) v km 97,925 (98,934) v križovatke ciest II/499 a II/514. Celková dĺžka modernizovaného úseku je 21,885 km free ringtones for the iPhone. Náklady projektu predstavujú čiastku 5 253 222 €. Nitriansky samosprávny kraj sa podieľa na tejto investícii čiastkou 262 661 €.

-red- Zdroj: FB Obec Banka, www.kamidueurofondy.sk Foto: FB Obec Banka/vv

REKLAMA