streda, 27. marec. 2019
Domoss Vitaj Jar

Pamätihodnosti mesta: Fontána pred Hotelom Slovan

Ďalšou významnou historickou pamiatkou na zozname Pamätihodností mesta Piešťany je Fontána pred Hotelom Slovan. Pôvodnú kamennú balustrádu dotváralo šesť barokových súsoší „putti“ a veľké kamenné kvetináče....

Pamätihodnosti mesta: Dom číslo 15

Ďalšou významnou pamiatkou zaradenou do Pamätihodností mesta Piešťany je Dom číslo 15, nachádzajúci sa na Winterovej ulici. Budova známa aj pod menom Havas a...

Balneologickému múzem bola udelená Výročná cena revue Pamiatky a múzeá

Balneologickému múzeu bola 8. septembra na Zvolenskom zámku udelená Výročná cena revue Pamiatky a múzeá za rok 2015. Udeľovanie ocenení sa konalo za účasti...

Pamätihodnosti mesta: Meteorologická búdka

K Pamätihodnostiam mesta Piešťany patrí aj historizujúci liatinový objekt meteorologickej búdky z prelomu 19. a 20. storočia, charakteru technickej pamiatky. Zaujímavý prvok pešieho ťahu na Kolonádový...

Pamätihodnosti mesta: Súsošie Milenci

Súsošie Milenci je jednou z dominánt vstupu na pešiu zónu v smere z Kolonádového mosta a úplne odôvodnene patrí do zoznamu Pamätihodností mesta Piešťany....

Pamätihodnosti mesta: Pomník oslobodenia

Ďalšou z významných pamiatok zaradenou do zoznamu Pamätihodností mesta Piešťany je Pomník oslobodenia, ktorý tvorí dominantu Námestia Slovenského národného povstania. Je dielom piešťanského rodáka...

Pamätihodnosti mesta: Pomník obetiam I. svetovej vojny

Pamätihodnosť mesta Piešťany, nesúca názov Pomník obetiam I. svetovej vojny, sa nachádza na Štefánikovej ulici oproti farskému kostolu svätého Štefana. Pieskovcový monument bol vyhotovený...

72. výročie Slovenského národného povstania sa blíži

Slovenské národné povstanie sa uskutočnilo 29. augusta 1944 a i vďaka nemu sa zmenil charakter účasti Slovenska v prebiehajúcej 2. svetovej vojne. Slovensko už nebolo...

Pamätihodnosti mesta: Stĺp Najsvätejšej Trojice – Trojičný stĺp na Vrbovskej

Ďakovný Trojičný stĺp s nápisom, práca ľudového umelca, datovaná do roku 1883, sa nachádza na križovatke Vrbovskej cesty a ulice Nikola Teslu, v mestskej časti, ľudovo...

Pamätihodnosti mesta: Torzo záhradnej štvrte Floreat

Torzo záhradnej štvrte Floreat tvorí 10 zrealizovaných objektov plánovaného urbanistického zámeru, ktorého autormi boli Franz Wimmer a Andrej Szőnyi. Výstavba budov na Nábreží Ivana Krasku a...

Motocyklová rarita Rudolfa Mitošinku: V Hlohovci prišiel na štart o barlách!

Za priehrštie spomienok na šesťnásobného šampióna Slovenska a vicemajstra ČSSR v cestných pretekoch kapotovaných motoriek Rudolfa Mitošinku, pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatych narodenín nájdete...

Pamätihodnosti mesta: Dom umenia

Prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po 2. svetovej vojne, realizovaná v r. 1974-1979 podľa projektu Ferdinanda Milučkého. Nositeľmi architektonického výrazu sú: pohľadový betón, sklo a červené – mobilné...

Pamätihodnosti mesta: Kolonáda

Kolonáda pozostáva z obchodných priestorov, ktoré spolu s bytovými domami tvoria rozsiahly polyfunkčný komplex. Užitočná mestská promenáda je v celej svojej dĺžke prekrytá a poskytuje ochranu...

Pamätihodnosti mesta: Rímskokatolícka cirkevná škola

V prípade Rimskokatolíckej cirkevnej školy na Štefánikovej ulici 119 ide o jeden z najvýraznejších príkladov eklekticizmu v Piešťanoch. Pôvodnú klasicistickú budovu Obecného úradu prestavali v polovici dvadsiatych...

Pamätihodnosti mesta: Vila doktora Švorca

Pôvodne penzión, slúžiaci praxi a bývaniu lekára a jeho majiteľa, doktora Švorca, poskytoval ubytovanie lekárovej klientele. Navrhnutý bol Pavlom Weiszom v roku 1941 v architektonickom...

Pamätihodnosti mesta: Pavilón „Alexander“

Pamätihodnosti mesta Piešťany sú zoznamom historicky a architektonicky cenných pamiatok v našom meste. Ďalšou na bohatom zozname je pavilón „Alexander“, v súčasnosti známy ako Hotel...

Pamätihodnosti mesta: Základná škola na Vajanského

Na zozname pamätihodností z roku 2009 sa ocitla aj budovy školy na Vajanského ulici. Pôvodne pomenovaná po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, postavená v roku 1938 podľa...

Pamätihodnosti mesta: Bytový dom s lekárňou

Ďalšou budovou na zozname nehnuteľných pamätihodností mesta Piešťany je Bytový dom s lekárňou nachádzajúci sa na Námestí slobody. Autor projektu domu, ktorý pre lekárnika...

Pamätihodnosti mesta: Penzión „International“

Na Nálepkovej ulici v Piešťanoch, oproti hotelu Magnólia sa nachádza bývalý International, penzión charakteru liečebného ústavu postavený podľa návrhu A. Slatinského v roku 1928. Ide...

Pamätihodnosti mesta: Okresný úrad

Okresný úrad bol postavený krátko pred druhou svetovou vojnou v roku 1937 podľa návrhu Emila Belluša. Ešte pred jeho realizáciou vytvoril v Piešťanoch architekt budovu Poštového a telegrafného úradu, dnes známeho...
REKLAMA
Pozemok Vrchna
Plantex3
Plantex hrusky
Plantex2
Rotator Ziwell
Rotator Pivovar
MHK CS