Úvod Aktuality Služby mesta Piešťany už rozbehli jarné upratovanie ciest a chodníkov

Služby mesta Piešťany už rozbehli jarné upratovanie ciest a chodníkov

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Služby mesta Piešťany rozbehli koncom februára údržbu komunikácií v Piešťanoch a mestskej časti Kocurice, čistenie nadväzuje na zimnú údržbu, počas ktorej sa zamestnanci starajú o 109 kilometrov cestných komunikácií a 206,4 kilometrov chodníkov. Zametanie je momentálne vykonávané dvomi zametacími strojmi a pracovníci ho na ťažko prístupných úsekoch suplujú ručne Roller coaster tycoon 3 Korean version download. Mesto čakajú na základe iniciatívy poslanca Juraja Brnu v minulom roku nárazové upratovania niektorých ulíc, ktoré bývajú často obsadené veľkým množstvom parkujúcich áut movie Hugo. Medzi nimi je aj lokalita ulice Andreja Hlinku, ktorej údržba so sebou priniesla niekoľké problémy, nakoľko vozidlá neboli preparkované ani po osadení dočasnej značky zákazu zastavenia a upozornení motoristov pomocou letákov Creepy 2001 download.

IMG_0772

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Počas zimy sú zametacie vozidlá každoročne opravované a servisované vlastnými pracovníkmi alebo dodávateľsky Protect The Earth. Upratovanie v uliciach, najmä zametanie kamennej drte môže začať, keď to klimatické podmienky a prevádzkové podmienky strojov dovolia. Teploty pod bodom mrazu, prípadne sneh a ľad na komunikáciách neumožňujú strojné zametanie pomocou zametacích áut nakoľko dochádza k zamŕzaniu postrekovej vody, ktorá znižuje prašnosť zametania 쇼미더머니777 2화 다운로드. Tento rok začalo čistenie komunikácií po zime v 6. kalendárnom týždni v centre mesta a odtiaľ bude pokračovať v ďalších uliciach v závislosti od klimatických podmienok,“ uvádzajú na svojich webových stránkach Služby mesta Piešťany 명탐정 코난 16기 다운로드.

IMG_0791

V jarných mesiacoch SMP pristúpi k čisteniu komunikácii i v spolupráci s mestskou políciou Centos svn. Na vytipovaných uliciach budú vopred osadené oznamovacie tabule, v ktorých dňoch a v ktorom čase sa bude čistenie vykonávať. Oznámenie bude osadené v dostatočnom časovom predstihu a následne bude vymenené za dočasné dopravné značenie 활기찬 배경음악 다운로드. Mestská polícia bude po osadení dočasného dopravného značenia kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a porušenie bude riešiť v zmysle zákona č s3 데이터 다운로드. 370/1990 Zb. o priestupkoch.

-lt/Zdroj: Služby mesta Piešťany/Foto: Služby mesta Piešťany, archív-

 

 

 

REKLAMA