Connect with us

Vaše PNky

Move Week – týždeň v pohybe na Trajane

Published

on

Reklama

Naša základná škola E. F. Scherera v Piešťanoch sa  stala tento rok súčasťou európskej kampane, ktorá podporuje rozvoj športu a  fyzických aktivít detí. V súčasnej dobe je veľmi dôležité  odpútať deti od počítačov, televízorov, hier na mobiloch a pod.

Naši najmenší florbalisti

Reklama

Oslovila nás krásna myšlienka tejto kampane a rozhodli sme sa svojou troškou rôznych športových  aktivít  podporiť myšlienku kampane. Zorganizovali sme niekoľko podujatí, do ktorých sa zapojilo celkom 84 detí. Prvou aktivitou bol  turnaj v malom futbale, zúčastnili sa štyri družstvá po 6 žiakov, celkom 26 detí. Druhou aktivitou bol turnaj vo vybíjanej, kde sa zúčastnili 3 družstvá po 10 detí, celkom 34 detí a ako posledný bol turnaj vo florbale, na ktorom sa zúčastnili 4 družstvá po 5 detí, celkom 24 detí. Na sobotu sme mali naplánovanú vychádzku, ale tá sa neuskutočnila, nakoľko nám ju prekazil dážď. Podujatie splnilo svoj hlavný cieľ – svojimi aktivitami sme podporili fyzický pohyb detí našej školy. Tešíme sa podobné podujatia, ktoré znovu zdvihnú viac a viac detí zo stoličiek, gaučov a papučovej kultúry.

 Futbal 3

Reklama

FINDOURMOVE či MOVE WEEK / TÝŽDEŇ V POHYBE je európska kampaň podporujúca rozvoj športu a fyzických aktivít. Je najvýznamnejšou súčasťou NOW WE MOVE / HÝBME SA TERAZ, ktorej cieľom je zapojiť do roku 2020 do športu a fyzických aktivít viac ako 100 miliónov Európanov. Iniciátorom obidvoch kampaní je ISCA – International Sport and Culture Association / Medzinárodná organizácia športu a kultúry/, ktorá sídli v Kodani – hlavnom meste Dánska. Členom asociácie  ISCA je aj Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje jej priebeh na Slovensku.

Plagát kampane

Cieľom kampane je zvýšiť povedomie Európanov o prospešnosti športu a fyzických aktivít, zlepšiť možnosti aktívne sa zapojiť do športu a fyzických aktivít prostredníctvom nových alebo skvalitňovaním existujúcich pohybových aktivít arozšíriť možnosti zúčastňovať sa na športových aktivitách a telesných cvičeniach vytváraním nových iniciatív.

Prvé dva ročníky prevýšili všetky očakávania. V roku 2012 sa v 23 krajinách zapojilo do 250 podujatí 140 000 účastníkov, v roku 2013 sa v 30 krajinách zapojilo do 1 259 podujatí 500 000 účastníkov. Na týchto výsledkoch sa podieľalo aj Slovensko: pred dvoma rokmi prispelo do tejto bilancie 42 podujatiami a 14 724 účastníkmi, v minulom roku počet podujatí stúpol na 82 pri poklese účastníkov na 12 510. ISCA očakáva, že európska kampaň sa bude dynamicky rozvíjať. V tomto roku chce zaregistrovať už 33 krajín, 2 000 podujatí a 1,0 milión účastníkov.

Príprava na zápas

Za organizátorov / MOVE agentov sa považujú dobrovoľníci z miest, obcí, škôl, športových klubov, privátnych zariadení a iných organizácií, ktorí sú ochotní na miestnej úrovni získať spolupracovníkov a za ich aktívnej pomoci zorganizovať ľubovoľné pohybové aktivity. Ich úlohou je zaregistrovať sa na www.slovakia.moveweek.eu alebo na e-mail: holko@aspv.sk v dostatočnom predstihu pred konaním podujatia a poskytnúť požadované údaje.

 (Text a foto: V. Mikesková)

Populárne články