Úvod Samospráva Vznik leteckej školy v Piešťanoch je zatiaľ otázny

Vznik leteckej školy v Piešťanoch je zatiaľ otázny

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Poslanci mali k zmluve so súkromným investorom pripomienky. Zástupcovia neziskovej organizácie Ikaria – Európska vysoká škola letectva sa k nim ešte nevyjadrili 번개손 다운로드. O investícii, ktorá mala zveľadiť chátrajúcu budovu uprostred najväčšieho piešťanského sídliska, preto najbližšie mestské zastupiteľstvo rokovať nebude 심즈3 오리지널 다운로드.

letecka skola ikaria

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Symbolické nájomne na dobu 30 rokov a investícia v hodnote 990-tisíc eur 킹오브 99 다운로드. To boli hlavné body zmluvy medzi samosprávou a neziskovou organizáciou, ktorá plánuje bývalú základnú školu na sídlisku Adam Trajan zmeniť na výukové stredisko pre budúcich pilotov wind or a little wedge.

Poslanci tento zámer síce uvítali, ale k dohode mali pripomienky, ktoré na dvoch neformálnych stretnutiach zapracovali do návrhu zmluvy.

REKLAMA

heaven rest

„Za najdôležitejšie zmeny považujem návrhy, že v prípade predčasného skončenia nájmu sa zrealizované investície a technické zhodnotenie nehnuteľnosti druhá strana zaväzuje ako darca darovať v zostatkovej hodnote mestu hp laptop touchpad driver. V v prípade predčasného skončenia nájmu IKARIA nebude mať nárok na náhradu vynaložených nákladov na rekonštrukciu ani na protihodnotu toho, o čo sa touto rekonštrukciou zvýši hodnota objektu,“ priblížila prednostka mestského úradu Denisa Bartošová Download the android image.

Podľa informácií z radnice nemohol byť nový návrh zmluvy prerokovaný v komisiách a mestskej rade, pretože investor zatiaľ nedodal všetky náležitosti, ktoré samospráva požadovala 크롬 영화 다운로드. Rokovanie preto ešte nie sú uzavreté. Až potom budú môcť o tomto zámere definitívne rozhodnúť mestskí poslanci.

Európsku vysokú školu letectva má podľa predbežných plánov navštevovať asi sto študentov, z toho 35 letcov, ktorí budú pochádzať z rôznych krajín Európskej únie ale aj z Ruska 윈도우 10 인터넷 익스플로러 다운로드. Ďalšie študijné programy majú súvis s marketingom a cestovným ruchom v oblasti leteckej dopravy. Na získaní akreditácia od ministerstva školstva nezisková organizácia Ikaria pracuje Fallout 4.

Text: Martin Palkovič/Tlačová správa MsÚ Vizualizácie: Ikaria

REKLAMA