Connect with us

Samospráva

Vznik leteckej školy v Piešťanoch je zatiaľ otázny

Published

on

Reklama

Poslanci mali k zmluve so súkromným investorom pripomienky. Zástupcovia neziskovej organizácie Ikaria – Európska vysoká škola letectva sa k nim ešte nevyjadrili. O investícii, ktorá mala zveľadiť chátrajúcu budovu uprostred najväčšieho piešťanského sídliska, preto najbližšie mestské zastupiteľstvo rokovať nebude.

letecka skola ikaria

Reklama

Symbolické nájomne na dobu 30 rokov a investícia v hodnote 990-tisíc eur. To boli hlavné body zmluvy medzi samosprávou a neziskovou organizáciou, ktorá plánuje bývalú základnú školu na sídlisku Adam Trajan zmeniť na výukové stredisko pre budúcich pilotov.

Poslanci tento zámer síce uvítali, ale k dohode mali pripomienky, ktoré na dvoch neformálnych stretnutiach zapracovali do návrhu zmluvy.

Reklama

REKLAMA

heaven rest

„Za najdôležitejšie zmeny považujem návrhy, že v prípade predčasného skončenia nájmu sa zrealizované investície a technické zhodnotenie nehnuteľnosti druhá strana zaväzuje ako darca darovať v zostatkovej hodnote mestu. V v prípade predčasného skončenia nájmu IKARIA nebude mať nárok na náhradu vynaložených nákladov na rekonštrukciu ani na protihodnotu toho, o čo sa touto rekonštrukciou zvýši hodnota objektu,“ priblížila prednostka mestského úradu Denisa Bartošová.

Podľa informácií z radnice nemohol byť nový návrh zmluvy prerokovaný v komisiách a mestskej rade, pretože investor zatiaľ nedodal všetky náležitosti, ktoré samospráva požadovala. Rokovanie preto ešte nie sú uzavreté. Až potom budú môcť o tomto zámere definitívne rozhodnúť mestskí poslanci.

Európsku vysokú školu letectva má podľa predbežných plánov navštevovať asi sto študentov, z toho 35 letcov, ktorí budú pochádzať z rôznych krajín Európskej únie ale aj z Ruska. Ďalšie študijné programy majú súvis s marketingom a cestovným ruchom v oblasti leteckej dopravy. Na získaní akreditácia od ministerstva školstva nezisková organizácia Ikaria pracuje.

Text: Martin Palkovič/Tlačová správa MsÚ Vizualizácie: Ikaria

Populárne články