Connect with us

Samospráva

Školenie o samospráve povedie autor „Dekocúrkovizácie“

Published

on

Reklama

Mestský úrad organizuje pre súčasné mestské zastupiteľstvo, v ktorom sa nachádza až deväť nováčikov, seminár Základy miestnej samosprávy. Poslanci a zamestnanci radnice v ňom dostanú rozšírené informácie k zákonu o obecnom zriadení, majetku obcí a súvisiacich okruhoch. Lektorom bude odborník na vzdelávanie samosprávy, ktorý sa vo svojich dielach často venuje téme komunitnej spolupráce.

DSC_0094

Reklama

Seminár, ktorý sa uskutoční 16. februára povedie lektor  Ladislav Briestenský, odborný garant Manažérskeho vzdelávania Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.  Ako autor alebo spoluautor publikoval dve desiatky publikácií ako napríklad „Dekocúrkovizácia“ I. (manuál pre komunitné iniciatívy, spoluautor) a II. (Ako spraviť samosprávu samosprávou, autor), päťdielna sada slovenských manuálov Street Law (Právo pre všetkých), Etické štandardy pre miestne samosprávy či Otvorená samospráva. Svoje názory a skúsenosti prezentoval  okrem iného aj v článkoch na Špecializovanom portáli pre verejnú správu Slovenskej republiky (www.vvssr.sk).

Z jedného článku vyberáme: 

Reklama

„Mám skúsenosti so samosprávami z celého územia našej krásnej vlasti a zo samospráv od malých obcí po veľké mestá. V každej veľkostnej kategórii sa nájdu skvelí ľudia, a to oddaní veci, ako aj takí, ktorí sa v miestnej komunite hrajú na „veľkú politiku“ a ešte si niektorí popritom ohrievajú nejakú vlastnú polievočku. Mimoriadne rozdiely medzi slovenskými miestnymi spoločenstvami sú totiž v ľuďoch. Niektorí  dokážu vykompenzovať ešte aj handikep svojej samosprávy a iní nedokážu zužitkovať ani jej do očí bijúcu prednosť. Poviem to opäť na príklade: povzdych, že na niečo nie je dosť peňazí, je asi logicky opodstatnený vždy a všade, v čase krízy obzvlášť. Lenže niekomu sa týmto všetko končí a pre iných to znamená fakt, že musia niečo začať robiť. Niektorí zostanú pri povzdychu a iní už medzitým vykompenzovali nedostatok peňazí inak alebo napísali projekt, aby peniaze získali. Moja ďalšia odpoveď na otázku z nadpisu je nasledovná: Peniaze sa javia ako rozhodujúci faktor, ktorý limituje rozvoj, ale nie je to tak.

Ak máme v samospráve oddaných, rozumných a aktívnych ľudí, dokážu nielen veľa peňazí ušetriť (niekedy by už aj to postačilo), ale i ďalšie získať alebo nahradiť ich nedostatok iným spôsobom.

Napokon by som sa zmienil o veciach, ktoré pripomenú, že samosprávu netvoria  len reprezentanti miestnej komunity (starosta, obecné zastupiteľstvo a obecný úrad), ale aj občania. Ak v miestnom spoločenstve funguje komunikácia, porozumenie a spolupráca, dosahujú sa výsledky, ktoré by inde prirovnali k zázrakom. Ak, naopak, prevláda nedôvera, podozrievanie a čosi ako zákopová vojna, takmer všetka energia aktívnych členov komunity sa rozplynie v riešení pseudoproblémov, a teda vyjde úplne nazmar. Ak sa totiž miestna komunita nedokáže sama vyrovnať s bariérami vo svojom vnútri, nik iný to za ňu nespraví. Potom treba len dúfať, že škodlivé následky prinesú  síce bolestné, ale životne dôležité  poznanie, že tadiaľ cesta nevedie… V tomto duchu spôsobuje rozdiely rôzna miera zrelosti miestneho spoločenstva.“

(Prečo to niekde ide a inde nie?, ods. 5. a 6., dátum publikácie: 17.5.2013, Autor: Mgr. Ladislav Briestenský)

IMG_3736[1]

Piešťanský seminár si kladie za cieľ poskytnúť zorientovaný pohľad na problematiku fungovania miestnej samosprávy a vytvoriť poznatkový základ pre informovanú a produktívnu spoluprácu novozvolených orgánov. Zúčastniť sa ho môžu nielen nováčikovia, ale aj „ostrieľaní“ volení zástupcovia verejnosti a tiež zamestnanci úradu. Ako uviedol viceprimátor Michal Hynek, ktorý stojí za organizáciou tohto semináru, jemu ako začínajúcemu poslancovi v roku 2010 pomohol lepšie pochopiť niektoré zásadné veci fungovania samosprávy. „Preto verím, že tento seminár bude nápomocný hlavne novozvoleným poslancom, ale tiež aj poslancom so skúsenosťami z predchádzajúceho volebného obdobia.“

(ad, ilustr. foto: mp, Tomin O)

Populárne články