Connect with us

Aktuality

Dizajn manuál mesta vyvolal diskusiu aj otázky

Published

on

Reklama

Na konferencii Vízie pre Piešťany, ktorá sa konala vo štvrtok 15. januára v knižnici, v úvode vystúpil aj mladý web dizajnér Majo Moravčík, ktorý hovoril o význame dizajn manuálu mesta a čo všetko by mal obsahovať. Jeho prednáška vyvolala diskusiu, ktorá pokračovala i na facebooku. Na jeho vystúpenie reagovali aj prítomní zástupcovia mestského úradu – bývalí i súčasní.

MG_1884w

Reklama

Dizajn manuál by podľa neho mal slúžiť ako dirigent v orchestri: „Každý hudobník sám o sebe dokáže vytvoriť niečo pekné, ale keď každý hrá nejako inak, tak to nikdy nebude fungovať…“ Všetci, ktorí používajú znaky, erby a farby mesta by teda mali mať jasno v tom, ako majú na rôznych materiáloch vyzerať, aby bolo použitie jednotné.  Ukázal to aj na príklade piešťanského erbu, kde pri zadaní do vyhľadávača nájdeme všelijaké jeho varianty.  Uviedol, že na rozdiel od Piešťan má veľmi precízne spracovaný dizajn manuál Trenčín, kde na stránke mesta nájdu okrem iného používatelia loga a jeho variant, ako postupovať, aj presnú definíciu farieb, doplnkov, kriviek, a tiež obrázok, ako to nemá vyzerať. „Kde začať v prípade Piešťan? Či používať iba erb mesta alebo vytvoriť aj nejaké logo?“ položil otázku prednášajúci. Propagačné materiály podľa neho zakaždým vytvára iný dizajnér a ten výsledok nemusí vyzerať rovnako.

Trencin-DM-plagat-page-001

Reklama

 Dizajn manuál Trenčín, časť o použití loga (www.trencin.sk)

V diskusii vystúpila aj bývala prednostka mestského úradu Denisa Bartošová, ktorá uviedla, že erb Piešťan je odsúhlasený a zapísaný v heraldickom registri, kde je presne popísané, aké má mať farby, ako sa má používať a je zverejnený na stránke mesta. Spomenula tiež, že radnica približne pre ôsmimi rokmi vyhlásila súťaž na vytvorenie dizajn manuálu, avšak táto bola neúspešná, lebo hodnotiaca komisia nevybrala žiaden z prihlásených návrhov.

Aj ďalší diskutéri spomenuli, že existuje VZN o používaní symbolov mesta, ako aj materiál, ktorý hovorí o tom, ako presne ich použiť , ktorý podľa nich zašle MsÚ na vyžiadanie.  Používanie mestského erbu určuje zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že mesto každé takéto použitie schvaľuje. Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Pri schvaľovaní ich použitia mesto podľa nich zasiela informáciu o tom, ako s erbom narábať. Aké technické údaje tento materiál obsahuje, však neupresnili.

Súčasná prednostka mestského úradu Dáša Reháková uviedla, že zaznamenala snahy o vytvorenie dizajn manuálu a bolo by naozaj vhodné, aby sa mesto, a tiež jeho organizácie navonok prezentovali jednotne a aby takýto materiál vznikol.„Snahou nového vedenia mesta je zaoberať sa tým. Plánujeme ho dať vypracovať v najbližšej dobe,“ uviedla.

V diskusii hovorili návštevníci aj o tom, či má mať mesto nejaké logo, či by malo vychádzať z tradícií alebo využiť moderný dizajn a padol aj návrh na väčšie zapojenie verejnosti v prípade jeho výberu. Podľa viacerých odborníkov, kým využitie erbu má zákonom stanovený postup, logo môže byť mene formálne a používa sa skôr ako marketingová značka, napríklad v cestovnom ruchu. Niektoré mestá používajú pri určitých udalostiach i spojenie erbu a loga.

Prehľadný a zároveň jednoduchý dizajn manuál má napríklad aj mesto Michalovce, ktoré na svojej stránke k obrázkom symbolov uvádza aj takéto vysvetlenie:

Oprávnenosť použitia symbolov

Mestské symboly sú oprávnené používať orgány mesta, orgány mestského zastupiteľstva, a to na pečiatkach, súčastiach rovnošiat zamestnancov, na oceneniach, ako súčasť výzdoby siení a miestností, na preukazoch svojich pracovníkov, v obradných a zasadacích miestnostiach, pri slávnostnej výzdobe verejných priestranstiev pri príležitostiach miestneho významu. Znelka mesta sa používa pri oficiálnych akciách, ktoré sú poriadané mestom Michalovce, pri akciách organizácií, zriaďovateľom ktorých je MsZ Michalovce, akciách športových klubov na území mesta v rámci oficiálnych republikových súťaží. Iné osoby môžu mestské symboly požívať len po schválení primátorom mesta. Logo mesta je možné použiť len v súlade s dizajn manuálom mesta. Pokiaľ je predpísané používanie štátnych symbolov, používajú sa tieto prednostne.

Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly, nesmú sa znevažovať, neprimerane a nevhodne používať.

(ad, foto: T. Hudcovič, www.trencin.sk)

Prečítajte si aj:  Vízie priniesli viacero námetov aj pre Piešťany

Populárne články