Connect with us

Samospráva

Rada školy navrhla odvolať riaditeľku centra voľného času

Published

on

Reklama

Výsledky kontrol, ktoré v Centre voľného času Ahoj prebehli, sú hlavným dôvodom návrhu na odvolanie jeho riaditeľky Kataríny Babičovej.

[singlepic id=22691 w=320 h=240 float=right]Informoval o tom Michal Hynek (SMER-SD), predseda Rady školy CVČ Ahoj a poslanec mestského zastupiteľstva. Návrh na odvolanie doručil včera primátorovi Removi Cicuttovi. V jeho kompetencii je riaditeľku odvolať.

Reklama

Rada školy zasadala 24. februára. Za odvolanie hlasovali jej štyria členovia, zástupcovia zriaďovateľa, teda Mesta Piešťany. Traja členovia zastupujúci rodičov a zamestnancov sa hlasovania zdržali.

Dvoch nových členov Jozefa Chudého (SMER-SD) a Elišku Gockú (nezávislá) delegovalo do rady školy v novembri zastupiteľstvo na návrh Michala Hyneka. Ten je predsedom rady od júla. V tom čase začala centru voľného času šéfovať Katarína Babičová.

Reklama

Na jeseň Hynek inicioval hĺbkovú kontrolu a požiadal o doplnenie nových členov rady. Podľa jeho slov ho k tomu viedli nezrovnalosti v plnení výchovno vzdelávacej činnosti a fakt, že rada nebola vďaka absencii niektorých členov schopná uznášania.

[singlepic id=22692 w=320 h=240 float=right]Podľa riaditeľky sa rodičia a pedagogickí zamestnanci vtedy rady nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. Ona sama na zasadnutie prišla. K vykonanej kontrole začiatkom decembra povedala: „Neviem na základe čoho bola zorganizovaná. Som tu zamestnaná dva mesiace, nič som tu neukradla ani nespreneverila, ja sa snažím robiť najlepšie podľa môjho vedomia a svedomia. Zdá sa mi nehorázne, aby niekto takýmto spôsobom znevažoval moju prácu.“ Aktuálne je Katarína Babičová práce neschopná.

V decembri ďalej uvidela, že aj ona sa až na základe kontroly dozvedela o nedostatkoch, ktoré zdedila po predchádzajúcom vedení. Išlo o vysoký účet za telefón, chýbajúce knihy a nedoplatok za plyn.

Medzi problémy odhalené kontrolou, ktoré vznikli počas jej vedenia, patrili nezaplatené školné od niektorých detí, chýbajúce výpisy trestov externých zamestnancov, pracovná dohoda so 16-ročnou lektorkou moderného tanca a ďalšie prevažne administratívne nedostatky. Riaditeľka vtedy sľúbila skorú nápravu.

Závažnosť zistených pochybení nechcel v decembri hodnotiť Michal Hynek ani hlavný kontrolór Peter Konečný. Po získaní vyjadrenia bola 28. 2. o 14.55 h posledná veta nahradená týmto textom: Za najvážnejšie pochybenia považuje Michal Hynek to, že niektorí zamestnanci odrobili menej hodín a neboli im krátené úväzky, čo je možné považovať za neopodstatnené vynakladanie finančných prostriedkov. Podľa jeho slov sa vyskytli aj problémy, za ktoré môžu hroziť sankcie od štátu. „Čas na nápravu bol, ale k nej nedošlo,“ konštatoval predseda školskej rady.

Text a foto: Martin Palkovič

Populárne články