Connect with us

Samospráva

Záujemcovia o nájomné byty majú čas do konca marca

Published

on

Reklama

Radnica dopĺňa poradovník záujemcov o nájomné byty na Bodone. Najneskorší termín podania žiadosti je 30. marec.

[singlepic id=12528 w=320 h=240 float=right]„Pri obsadzovaní týchto bytov je takmer vyčerpané poradie náhradníkov na uvoľnené nájomné byty. Z dôvodu evidovania viacerých žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Čachtickej ulici je potrebné zostaviť a schváliť ďalšie poradie náhradníkov,“ informovala prednostka MsÚ Denisa Bartošová prostredníctvom mestského webu.

Reklama

Hlavnou podmienkou je, aby mal žiadateľ trvalé bydlisko v Piešťanoch. Ďalej sa posudzuje jeho príjem a takisto príjem osôb, ktoré s ním budú bývať. Zároveň žiadatelia nesmú byť vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi iného bytu alebo domu.

Toto nájomné bývanie je určené najmä pre mladé rodiny a rodiny s deťmi. Maximálna dĺžka uzatvorenia nájomnej zmluvy je tri roky s možnosťou jej predĺženia, aj preto radnica do poradovníka žiadateľov pridáva nové mená. Žiadosťami sa bude zaoberať komisia mestského zastupiteľstva.

Reklama

Záujemcovia o nájomné byty si môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá a podať žiadosť na referáte sociálnych vecí MsÚ. Viac inoformácií im poskytne referentka pre bytovú oblasť Tatiana Kubová na tel. č. 77 65 414 alebo e-mailom: kubova@piestany.sk. Termín uzávierky je 30. marca.

Mesto Piešťany má na Bodone 68 nájomných bytov, ktoré boli dokončené v roku 2002. Byty dávajú do prenájmu v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením (č. 15/2008).

Text: M. Palkovič Ilustr. foto: T. Hudcovič

Populárne články