Connect with us

Samospráva

Park je pokladom Piešťan

Published

on

Reklama

Vyhlasovanie piešťanského Mestského parku za národnú kultúrnu pamiatku začína pripomínať nekonečný príbeh. Pamiatkový úrad SR už dvakrát prísnejšiu ochranu vyhlásil, ale súkromní vlastníci pozemkov sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali a ministerstvo kultúry im v oboch prípadoch vyhovelo. Park v dohľadnej dobe pamiatkou nebude. Pýtali sme sa rôznych osobností verejného života Piešťan, čo si o tom myslia.

[singlepic id=9443 w=320 h=240 float=right]Alexander Urminský, zberateľ a spoluautor knihy Piešťany v zrkadle historických pohľadníc: „Piešťanský Mestský park si zaslúži ochranu ako národná kultúrna pamiatka, nie preto že nám ho skoro všetky mestá závidia, ale preto, že je pokladom (možno jedným s posledných?) mesta Piešťany a všetci, ktorí spájajú prítomnosť a budúcnosť svoju a svojej rodiny s týmto mestom, by mali mať toto na zreteli!

Reklama

Proces spojený so snahou o vyhlásenie parku za národnú kultúrnu pamiatku evidentne potvrdzuje, že celistvosť parku je ohrozená, že parciálne tlaky o zásahy do parku z dôvodov vlastníckych a developerských silnejú a je tu nebezpečenstvo ich úspešnosti.

[singlepic id=9445 w=320 h=240 float=left]Yaro M. Kupčo, fotograf: „Som presvedčený, že z parku by sa nemal ukrojiť ani meter štvorcový. Absolútne nechápem, ako mohla byť povolená prístavba k bývalej detskej nemocnici, ktorá je navyše väčšia ako pôvodná stavba. Keďže som si vedomý potreby určitej obnovy a údržby parku, nakoľko aj park starne, tak rozhodne za každý prestarnutý a vyrúbaný strom, by mali byť vysadené stromy dva. Čiže, keď sa tak-nejak dá chápať národná kultúrna pamiatka, som rozhodne za to, aby piešťanský park bol za ňu vyhlásený.

Reklama

Piešťanský park je nielen najkrajšia časť Piešťan, ktorá svojou krásou ďaleko prevyšuje napr. Kúpeľný ostrov, ale nepoznám na Slovensku žiadne iné mesto (a prešiel som takmer celým Slovenskom niekoľkokrát), ktoré by sa mohlo pochváliť takýmto nádherným parkom.

[singlepic id=9444 w=320 h=240 float=right]Kornel Duffek, šéfredaktor štvrťročníka Revue Piešťany: Nepochybujem o tom, že Mestský park v Piešťanoch by mal mať štatút Národnej kultúrnej pamiatky. Piešťanské parky sú najväčšou hodnotou – prírodnou i kultúrnou – ktorú na území mesta máme, hodnotou, ktorá vytvára jeho neopakovateľný kolorit a osobitú atmosféru.

Dnes dokážeme postaviť za relatívne krátky čas krásne moderné budovy, vyrobiť luxusné autá, ale na park, kým sa rozvinie do svojej plnej vznešenosti, si treba počkať aj 100 rokov. Proces vývoja parku sa ani v dnešnej dobe maximálnej produktivity nedá urýchliť. Napriek tomu sa medzi nami nájdu „podnikavci“, pre ktorých park nepredstavuje nič iné ako nevyužité a potenciálne stavebné parcely. Pri tvorbe nového Územného plánu mesta Piešťany na sklonku 90. rokov sa vo variantnom riešení dokonca navrhovalo vytvorenie vilovej štvrte v lokalite parku od evanjelického kostola po Kuzmányho ulicu. Tento návrh, našťastie, stopli vtedy komisie mestského zastupiteľstva. Neskôr sa objavil projekt na vybudovanie cesty z Kuzmányho ulice k Domu umenia. Keby mestský park dostal štatút Národnej kultúrnej pamiatky, celkom iste by to posilnilo jeho pozíciu.

Nazdávam sa, že hlavným oponentom vyhlásenia mestského parku za NKP sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Okolo zdevastovaného Grand hotela Royal im patrí rozsiahle územie v mestskom parku, o ktoré sa – rovnako ako o objekt hotela – príliš nestarajú. V prípade vyhlásenia parku za NKP by musela nastať v tomto smere náprava. A to zrejme majiteľovi nevyhovuje. Okrem SLKP a. s. je vlastníkom časti parku okolo Domu umenia aj samotné Ministerstvo kultúry SR. Aj viacero fyzických osôb má vlastnícke listy v lokalite parku.

Zostáva nám už iba dúfať, že Pamiatkový úrad SR sa ani po dvoch neúspešných pokusoch nedá znechutiť a napokon sa mu podarí presadiť vyhlásenie piešťanského mestského parku za NKP. Nepochybne by to bolo prínosom nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov, lebo v dnešných vrtkavých a nevyspytateľných časoch potrebuje táto takmer dve stáročia budovaná pýcha Piešťan „nepriestrelnú“ ochranu.

[singlepic id=9446 w=320 h=240 float=left]Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea: Je to smutné, že také unikátne územie, prírodný fenomén a treba povedať i klenot mesta – piešťanský mestský park nie je chránený zodpovedajúcim spôsobom.

Myslím si, že by to malo byť v záujme mesta i v záujme Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s. ako aj v záujme vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva. V dnešnej dobe je potrebné si takéto územia, takéto hodnoty chrániť. Predsa nie je možné pretaviť všetko do peňazí a stavebných pozemkov. Dúfajme, že sa to napokon podarí. Veď park by mohol byť lákadlom aj pre turistov a návštevníkov Piešťan. Keď bude udržiavaný, priebežne dosádzané stromy, tie staré a choré postupne nahrádzané novými druhovo zodpovedajúcimi.

Park bol založený pred viac ako 200 rokmi Jozefom Erdodym, vtedajším majiteľom Piešťan. Keď ste videli seriál BBC Cesta okolo sveta cez 80 záhrad azda si uvedomíte o čom je reč. Kto chce viac informácií o parku a jeho hodnotách i návrhoch na ochranu, môže ich nájsť v knižke Mestský park v Piešťanoch, podmienky základnej ochrany pamiatky, ktorú dostane v Balneologickém múzeu v Piešťanoch.

Timotej Miština, viceprimátor: Piešťanský mestský park by mal byť v každom prípade chránený. Chránený proti jeho zániku. Chránený proti ľuďom, ktorí vo vidine profitu by sa nezastavili pred jeho zastavaním alebo iným znehodnotením. Na otázku, či by mal byť park chránený ako národná kultúrna pamiatka nie je odpoveď jednoduchá.

Pod kultúrnou pamiatkou si obyčajne predstavujeme nejakú nehnuteľnosť, ktorá bez zásahu ľudskej ruky chátra. Park je vlastne prírodné spoločenstvo ovplyvňované ľuďmi, dynamicky sa meniace, ale taktiež vyžadujúce ľudský um a ruky pre usmernenie jeho vývoja. Možno by sa našli aj iné spôsoby ochrany. Tí čo navrhli vyhlásiť mestský park za národnú kultúrnu pamiatku ešte v roku 1963 boli podľa môjho názoru vedení negatívnymi skúsenosťami s porušovaním nižších noriem a preto hľadali spôsob, ako tomu zabrániť.

Akú cenu má park v meste (pre obyvateľov mesta) som si uvedomil, keď som prvýkrát navštívil Londýn. Krásne kamenné budovy odrážajúce bohatstvo náhle končia a začína park (Londýn má okrem iných parkov osem kráľovských parkov). Park svojou existenciou potvrdzuje, že jeho prítomnosť v meste je rovnako dôležitá ako existencia budov v susedných uliciach. Jeho cena je vlastne odvodená od sumy neprodukčných funkcií priaznivo vplývajúcich na návštevníkov parku, ako aj žijúcich v okolí. Jeho cena je blízka cene nehnuteľností v okolitých uliciach.

Môžem teda urobiť záver, že vzhľadom na význam parku pre obyvateľov mesta a návštevníkov, by mal byť chránený ako národná kultúrna pamiatka.

Nie som právnik a preto sa mi ťažko posudzuje postup Ministerstva kultúry SR a Pamiatkového úradu SR. Predpokladám však, že pamiatkový úrad zohľadní pripomienky ministerstva a dotiahne vyhlásenie nášho mestského parku za národnú kultúrnu pamiatku.

Dušan Knap, fotograf: Som rozhodne za to, aby bol mestský park vyhlásený za národnú pamiatku. Čo sa týka obštrukcií zo strany ministerstva, je to len ďalší dôkaz neschopnosti prebujnelej administratívy, ktorá ani náhodou neslúži v prospech občanov.

REKLAMA

Populárne články