Connect with us

Samospráva

Ministerstvo schválilo vyše 700-tisíc na projekt e-Mesto Piešťany

Published

on

Reklama

Ministerstvo financií schválilo mestu Piešťany žiadosť o nenávratný finančný príspevok a začatie procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „e – Mesto Piešťany“.

[singlepic id=42616 w= h= float=center]

Reklama

Mesto na ministerstvo žiadosť o nenávratný finančný príspevok predložilo 21. augusta 2013. Výška celkových oprávnených nákladov na projekt predstavuje na základe rozpočtu čiastku 746 793,80 eur. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku, ktorá bude refundovaná je 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie projektu mestom Piešťany predstavuje čiastku 5% z celkových oprávnených výdavkov t. j 37 339,69 EUR. Časová oprávnenosť realizácie projektu bude stanovená zmluvne v zmluve o NFP. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2015.

Cieľom projektu je vybudovať a sprístupniť elektronické služby širokej verejnosti pomocou integrovaného informačného systému mesta Piešťany, pre podporu výkonu kľúčových procesov na miestnej úrovni a umožniť širokej verejnosti komunikovať so samosprávou elektronicky.

Reklama

„Zámerom je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samosprávy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samosprávy, vrátane pracovníkov, ktorí vykonávajú jednotlivé úkony,“ približuje Jana Hlaváčová z referátu stratégie mesta.

Elektronizovať sa budú služby, ktoré sú považované za originálne kompetencie samosprávy. Elektronizácia procesov bude realizovaná najmä v oblastiach miestnych daní, podávaní daní z nehnuteľností, poplatkových povinností, pripomienkovanie návrhov nariadení a podobne.

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič

Populárne články