Connect with us

Samospráva

Mesto chce prenajať futbalový štadión, podmienky zmluvy sú podľa atlétov diskriminačné

Published

on

Reklama

Piešťanská radnica má v pláne podľa vzoru prenájmu zimného štadióna hokejistom, prenajať aj futbalový štadión futbalistom. O pripravenej zmluve o prenájme, má rozhodnúť na najbližšom rokovaní (22.9.2011) mestské zastupiteľstvo. Podľa materiálu, ktorý zverejnil mestský úrad na svojej webovej stránke, bolo dôvodom prípravy novej nájomnej zmluvy hlavne sprehľadnenie nájomných vzťahov.

[singlepic id=19869 w=320 h=240 float=left]Nájomná zmluva má byť uzavrená s novovzniknutou spoločnosťou P.F.K a.s., pričom nájomné má byť 33,19 eura ročne. Futbalisti sa v zmluve zaväzujú do konca roka 2012 investovať do štadióna minimálne 495 805 eur a ďalej budú zabezpečovať bežnú údržbu. Mesto Piešťany má podľa návrhu zmluvy uhrádzať ročne maximálne 30-tisíc eur za energie. Časť areálu má byť prenajatá aj TJ Družba, ktorá na mieste momentálnych dočasných stavieb mieni vybudovať šatne, klubovňu, posilňovňu a malú telocvičňu, to všetko v troch etapách. Atléti majú mať podľa navrhovanej zmluvy voľný prístup na bežecký ovál s tým, že majú zabezpečiť jeho údržbu. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú mať bezplatný prístup na futbalový štadión, tak ako doteraz. Návrh zmluvy nehovorí nič o stredných školách, ktoré mali doposiaľ prístup zadarmo.

Reklama

„Samotný zámer mesta uzatvoriť novú najomnú zmluvu na areál futbalového štadióna vítame, nakoľko je možné predpokladať, že sa jasne určia a vytvoria pravidlá a podmienky fungovania jednotlivých klubov, ktoré boli doteraz viac či menej neprehľadné. Neprijateľnými na obsahu navrhovanej zmluvy o nájme medzi mestom a [singlepic id=19873 w=320 h=240 float=right]futbalovou spoločnosťou sú viaceré skutočnosti, pričom tou hlavnou je, že sa vytvárajú nerovné podmienky podpory športu v Piešťanoch, nakoľko podľa predkladaného návrhu zmluvy o nájme sa mesto zaväzuje uhrádzať futbalistom náklady na médiá, teda vlastne uhrádzať prevádzku areálu, vo výške 30 000 eur ročne. Za 30 rokov trvania nájmu tak poskytne 900 000 euro! Na druhej strane zaväzuje nás atlétov k tomu, aby sme vykonávali údržbu atletickej dráhy a zabezpečili jej prevádzkyshopnosť výlučne na naše náklady, čo považujeme za výslovne diskriminačné a z dlhodobého hľadiska pre nás atlétov za likvidačné. Najmä ak výška dotácií mesta pre činnosť všetkých športových klubov a oddielov Piešťan na rok 2011 dosiahla sumu len 3 872 eur a pre samotný atletický oddiel bola za rok 2010 a pre rok 2011 len 150 eur,“ vyjadril nespokojnosť s návrhom Peter Kubala, ktorý je predsedom atletického oddielu TJ Družba. Mesto sa podľa neho „macošky“ postavilo k možnostiam užívania areálu štadióna zo strany detí a žiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta, nakoľko návrh zmluvy zaväzuje futbalovú spoločnosť zachovať užívanie len pre školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, teda škôlky, základné školy, či CVČ Ahoj. Podľa vyjadrenia prednostky Mestského úradu v Piešťanoch Denisy Bartošovej riešia nájomný vzťah s futbalistami už niekoľko rokov a pripravovaná zmluva je výsledkom dlhodobého [singlepic id=19874 w=320 h=240 float=left]procesu. Povedala, že rokovali aj s predsedom TJ Družba Petrom Mikulášom, ktorý s navrhovanými podmienkami zmluvy po doplnení jeho pripomienok, súhlasil. Podľa prednostky je definitívne vyriešenie vzťahov a pravidiel užívania atletickej dráhy na rokovaní futbalistov a atlétov. Podľa Denisy Bartošovej zo zásad hospodárenia s majetkom mesta vyplýva, že za prenájom mestského majetku by mali platiť všetci a teda aj školy. „Definitívne rozhodnutie o tom či budú stredné školy za užívanie areálu futbalového štadióna platiť, je na poslancoch mestského zastupiteľstva. Oni rozhodnú,“ povedala D. Bartošová.

„Otázka ďalšieho osudu futbalového štadióna nám nie je ľahostajnou, nakoľko si treba v plnej miere uvedomiť, že areál štadióna so 400 metrovou dráhou je jediným v Piešťanoch a samotná atletická dráha je vlastne jedinou atletickou dráhou v celom okrese, pričom slúži zároveň aj pre organizáciu podujatí pre deti a žiakov ako Piešťanské atletické hry, olympiáda škôlkárov, a podobne. Samotná dráha slúži pre hodiny telesnej výchovy žiakov škôl. Nejde len o záležitosť nás atlétov a našej budúcnosti, ale ide v konečnom dôsledku o podporu a vytváranie podmienok pre šport v Piešťanoch samotných. Domnievame sa, že všetky tieto skutočnosti a v neposlednom rade aj úspechy našich malých i väčších atlétov a výborná reprezentácia mesta, keď za posledné roky vyrástli v Piešťanoch viacerí bežeckí majstri Slovenska, si zasluhujú vytvárať primerané podmienky zo strany mesta, bez neprimeraného uprednostňovania konkrétneho športu a aktivít,“ konštatoval Peter Kubala. Podobný názor má aj riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Ivan Luknár: „Naše gymnázium nedisponuje atletickou dráhou, a preto je pre našich žiakov potrebné uchovať možnosť ju využívať aj pre hodiny telesnej výchovy za podmienok ako tomu bolo doposiaľ. Akákoľvek povinnosť úhrady za jej užívanie nie je vhodným nástrojom ako prilákať žiakov k telesnej aktivite, či už počas vyučovania alebo v rámci mimoškolských aktivít. Naše gymnázium navštevujú predovšetkým deti obyvateľov mesta, pričom ako 8-ročné gymnázium máme aj deti vo veku žiakov druhého stupňa ZŠ, nielen vo veku stredoškolákov.“

Reklama

[nggallery id=1092]

Autor: T. Hudcovič

Populárne články