Connect with us

Samospráva

Krajský úrad odmietol zmeny na Vážskom ostrove aj v Malej vrbine

Published

on

Reklama

Proces zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany pokračuje. Radnica zverejnila rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Piešťany – strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. o vplyvoch na životné prostredie.

[singlepic id=15314 w=320 h=240 float=left]K zmenám a doplnkom územného plánu zaujalo svoje stanovisko hneď niekoľko štátnych inštitúcií a samospráv. Výhrady mal iba Krajský úrad životného prostredia Trnava. Ten požaduje, aby sa neuskutočnili zmeny funkčného využitia pozemkov v lokalitách Vážsky ostrov, Heinola a Malá vrbina. Naopak navrhuje, aby boli posledné dve menované lokality zaradené do zoznamu regulovaných nezastavateľných plôch.

Reklama

Iniciatíva zmien funkčného využitia Malej vrbiny vzišla z rokovania mestského zastupiteľstva. Na základe hlasovania väčšiny poslancov tam môže prísť k premene časti plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie. Toto územie je pritom zbytkom lužného lesa a cenným biocentrom. Doplnky územného plánu sú zatiaľ iba v procese obstarania. Do praxe by mali byť aplikované v tomto roku. Najprv však prebehne verejné prerokovanie, v ktorom budú môcť svoje pripomienky vyjadriť aj občania.

[singlepic id=15320 w=320 h=240 float=left]Krajský úrad životného prostredia Trnava argumentuje tým, že Vážsky ostrov je genofondovou lokalitou so zachovanými biotopmi európskeho významu: „Z hľadiska jeho ochrany a posilnenia ekostabilizačnej funkcie je potrebné regulovať jeho návštevnosť a minimalizovať výstavbu trvalých objektov vrátane oplotenia.“

Reklama

Zmenu funkcie pozemkov v lokalite Heinola krajský úrad odmieta, pretože by mohlo prísť k likvidácii biocentra, ktoré sa tam nachádza. Výstavbu stálych objektov v Malej vrbine vrátane športových areálov považuje úrad za nevhodnú. „Navrhovaná zmena na plochy zariadení športu a rekreácie potláča dominantnú ekostabilizačnú nad prijateľnú mieru,“ píše sa v odôvodnení krajského úradu.

Niektoré lokality, ktorých sa majú zmeny územného plánu týkať nájdete v tejto mape:

(mp)

Populárne články