Úvod Samospráva Krajský úrad odmietol zmeny na Vážskom ostrove aj v Malej vrbine

Krajský úrad odmietol zmeny na Vážskom ostrove aj v Malej vrbine

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Proces zmien a doplnkov územného plánu mesta Piešťany pokračuje. Radnica zverejnila rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Piešťany – strategický dokument sa bude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z 스마트폰 카트라이더 다운로드. z. o vplyvoch na životné prostredie.

[singlepic id=15314 w=320 h=240 float=left]K zmenám a doplnkom územného plánu zaujalo svoje stanovisko hneď niekoľko štátnych inštitúcií a samospráv Samsung pay. Výhrady mal iba Krajský úrad životného prostredia Trnava. Ten požaduje, aby sa neuskutočnili zmeny funkčného využitia pozemkov v lokalitách Vážsky ostrov, Heinola a Malá vrbina 네이버 영어 사전 다운로드. Naopak navrhuje, aby boli posledné dve menované lokality zaradené do zoznamu regulovaných nezastavateľných plôch.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Iniciatíva zmien funkčného využitia Malej vrbiny vzišla z rokovania mestského zastupiteľstva 오픈로드 동영상 다운로드. Na základe hlasovania väčšiny poslancov tam môže prísť k premene časti plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie. Toto územie je pritom zbytkom lužného lesa a cenným biocentrom Windows Activation. Doplnky územného plánu sú zatiaľ iba v procese obstarania. Do praxe by mali byť aplikované v tomto roku. Najprv však prebehne verejné prerokovanie, v ktorom budú môcť svoje pripomienky vyjadriť aj občania kda popstar.

[singlepic id=15320 w=320 h=240 float=left]Krajský úrad životného prostredia Trnava argumentuje tým, že Vážsky ostrov je genofondovou lokalitou so zachovanými biotopmi európskeho významu: „Z hľadiska jeho ochrany a posilnenia ekostabilizačnej funkcie je potrebné regulovať jeho návštevnosť a minimalizovať výstavbu trvalých objektov vrátane oplotenia.“

Zmenu funkcie pozemkov v lokalite Heinola krajský úrad odmieta, pretože by mohlo prísť k likvidácii biocentra, ktoré sa tam nachádza Get free pictogram. Výstavbu stálych objektov v Malej vrbine vrátane športových areálov považuje úrad za nevhodnú. „Navrhovaná zmena na plochy zariadení športu a rekreácie potláča dominantnú ekostabilizačnú nad prijateľnú mieru,“ píše sa v odôvodnení krajského úradu voicemeter.

Niektoré lokality, ktorých sa majú zmeny územného plánu týkať nájdete v tejto mape:

(mp)

REKLAMA