Connect with us

Samospráva

Kraj existuje už 10 rokov. Poznáte jeho znelku?

Published

on

Reklama

Motív piesne Gejzu Dusíka poslúžil ako základ zvučky, ktorú bude Trnavský samosprávny kraj (TTSK) používať pri oficiálnych podujatiach. Nový symbol schválilo zastupiteľstvo TTSK na svojom mimoriadnom zasadnutí 6. októbra.

[singlepic id=21723 w=320 h=240 float=left]„Znelka TTSK je na motívy piesne Gejzu Dusíka Rodný môj kraj. Gejza Dusík je jedným z najväčších skladateľov nielen z nášho kraja, ale v rámci celého Slovenska. V roku 2007 sme si pripomenuli 100. výročie jeho narodenia a už vtedy prvýkrát zaznela myšlienka, že by sme si tohto velikána mohli uctiť aj takýmto spôsobom. Gejza Dusík ako osobnosť je tiež svojím spôsobom symbolom nášho kraja a jeho pieseň Rodný môj kraj, ktorú interpretovali mnohí známi speváci, je preto ideálnym odkazom, ku ktorému sa náš kraj hlási,“ informoval hovorca TTSK Patrik Velšic.

Reklama

Ďalej uviedol, že s jej používaním nie sú spojené žiadne náklady. Podľa všeobecne záväzného nariadenia o symboloch kraja, budú znelku hrať najmä pri oficiálnych podujatiach TTSK, pamätných dňoch, výročiach a pri iných významných príležitostiach. Ďalšími symbolmi sú erb, vlajka, pečať, zástava, štandarda, insígnie predsedu a taktiež nedávno schválený Deň Trnavského samosprávneho kraja, ktorý pripadá na každý prvý októbrový štvrtok.

Znelka-TTSK by PNky.sk

Reklama

[singlepic id=21724 w=320 h=240 float=left]Samosprávne kraje – vyššie územné celky vznikli na základe zákona v roku 2001. Súčasný predseda TTSK Tibor Mikuš bol zvolený už dvakrát. Okres Piešťany v krajskom parlamente zastupujú Remo Cicutto, Ivan Borovský, Katarína Cibulková, Peter Ottinger a Jozef Bolješik. Účasť vo voľbách v roku 2009 bola žalostne malá 20,46 percenta.

Kraj pritom rieši jeden z najpálčivejších problémov Piešťan – opravu Krajinského mosta. Hovorca Patrik Velšic, na otázku, či sa v rozpočte na rok 2012 nájdu potrebné 2 milióny eur odpovedal takto: „Otázka opravy Krajinského mosta v Piešťanoch sa stáva natoľko závažnou vzhľadom k jeho zhoršujúcemu sa stavu, že bude určite nutné sa ňou v budúcom období zaoberať. Na jednej strane závery diagnostiky mostného objektu a predpokladaná výška opravy hovoria jasnou rečou, na strane druhej je o to zložitejšia odpoveď, či sa podarí [singlepic id=21725 w=320 h=240 float=left]vyčleniť toľko finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2012, resp. cestu, ako sa k týmto finančným prostriedkom dostať. Samozrejme TTSK, ako vlastník predmetného mostného objektu, si plne uvedomuje svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení platnej legislatívy, no na druhej strane si je nutné uvedomiť, že možnosti samosprávnych krajov sú v tejto oblasti značne obmedzené.“

Medzi najdôležitejšie veci, ktoré kraj za desať rokov svojej existencie pre obyvateľov urobil, podľa hovorcu patria: rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy, transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, dobré meno stredných škôl a domovov sociálnych služieb, spolupráca s viacerými regiónmi z Európy a Ázie, zlepšenie podmienok pre podnikateľov.

Autor: Martin Palkovič Symboly TTSK: www.trnava-vuc.sk

Populárne články