Connect with us

Blogy

Blog Jozefa Drahovského: Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva TTSK o financiách

Published

on

Reklama

Na stredu 11. novembra je zvolané mimoriadne zasadnutie TTSK práve kvôli financiám. Od marca 2015 Trnavský samosprávny kraj pripravuje prijatie nového investičného úveru pre roky 2015, 2016 a 2017 v celkovej sume 15 mil. EUR. Práve kvôli možnosti čerpať tieto prostriedky už v tomto roku, je nutné prijať a schváliť tento úver čo najskôr. Ďalším bodom mimoriadneho zasadnutia je vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže a vyhlásenie ďalšieho kola.

V tomto roku by sa mohlo využiť 5 mil. EUR z plánovaného úveru. Pre Piešťany sú navrhnuté tieto investície: rekonštrukcia sociálnych zariadení na gymnáziu, rekonštrukcia sociálnych zariadení a zdravotechniky na ŠI hotelovej akadémie, kuchyne a plynového kotla na hotelovej akadémii, nákup traktora pre záhradnícku, rekonštrukcia vodovodu na Krajinskom moste.

Reklama

Ako už bolo spomenuté v inom článku, v 22. kole obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku sa na kúpu prebytočného majetku z Piešťan ponúkaného krajom prihlásili záujemcovia na dve ponuky. Českí podnikatelia majú záujem kúpiť Villu Löger za 801 tis. EUR a manželia Vargovci časť pozemku pri záhradníckej škole za 243 760 EUR. Obe ponuky presahujú požadované sumy podľa znaleckých posudkov, takže je veľmi pravdepodobné, že oba predaje budú odporučené na realizáciu, čím by podľa prísľubu mali Piešťany získať časť z týchto peňazí na vykrytie ďalších investícií z kraja.

Celý program:

Reklama

1. Prijatie úverového rámca od Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 15 mil. EUR na roky 2015,2016 a 2017
2. Predaje prebytočného nehnuteľného majetku na základe 22. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“
3. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej sútaže a návrh podmienok 23. kola obchodnej verejnej sútaže v rámci projektu „Optimalizácia využitia majetku TTSK“

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články