Connect with us

Blogy

Chcete peniaze na svoje projekty? Pomôcť vám môže kraj

Published

on

Reklama

V roku 2019 majú fyzické osoby, organizácie, mestá a obce niekoľko možnosti získať finančnú podporu z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja. Peniaze VÚC poskytuje prostredníctvom dotácií, alebo participatívneho rozpočtu.

Pre organizácie, mestá či obce sú k dispozícii grantové schémy pre oblasti kultúry, športu, sociálne veci a zdravotníctvo, v ktorých bolo minulý rok v okrese Piešťany prerozdelených 12 700 eur na kultúru, 18 594 eur na šport, 17 096 eur v oblastiach sociálnych vecí a zdravotníctva a 3 800 eur z rezervy župana.

Reklama

V roku 2019 je administrácia projektov značne zjednodušená, celý proces je elektronický, na stránke https://trnavavuc.egrant.sk/ je možné sa zaregistrovať a následne vyplniť formuláre a nahrať skeny potrebných dokumentov. Na stránke sú všetky potrebné informácie ako i kontakty na zodpovedných pracovníkov úradu Trnavského samosprávneho kraja. Projekty budú posudzovať príslušné komisie TTSK a o rozhodnutí budete informovaní. Žiadosti na granty v minimálnej sume 500 eur je potrebné podať do 15. marca. Prostriedky na granty nie sú určené na kapitálové investície, v minulom roku boli využité najmä na rôzne kultúrne, športové podujatia, vzdelávacie aktivity, pomoc sociálne slabším.

Novou možnosťou je pilotný projekt participatívneho rozpočtu. Názov poukazuje na možnosť zapojenia občanov do rozdeľovania verejných financií, participatívny rozpočet vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre, dnes je rozšírený vo viac ako 1500 samosprávach po celom svete. Už niekoľko rokov ho využívajú aj občania Piešťan. Prvé verejné stretnutie s občanmi sa v Piešťanoch uskutočnilo 22. januára, druhé stretnutie bude 16. apríla (pravdepodobne na Gymnáziu P. de Coubertina). Na verejných stretnutiach v okresoch Trnavského kraja priniesli účastníci množstvo nápadov pre deti, seniorov, úpravy verejných priestranstiev a pod.

Reklama

Participatívny rozpočet ponúka možnosť aj pre fyzické osoby, podať projekty ktoré budú mať strednodobý alebo dlhodobý prínos. Projekty budú posudzovať komisie pre každý okres zložené z poslancov TTSK, pracovníkov Úradu TTSK a zástupcovia organizácií z iných krajov. Hodnotenie komisie bude mať váhu 50 percent, polovicu hodnotenia prinesie hlasovanie občanov elektronickou i osobnou formou. Na okres Piešťany je vymedzených 28 000 eur, maximálna výška sumy na jeden projekt je 5 000 eur. Aby sa zamedzilo “prevalcovaniu” projektov z menších obcí, každý hlasujúci dáva hlas viacerým projektom. Projekty je možné podávať do 22. marca, výsledky hodnotenia budú zverejnené 27.mája 2019. Viac informácií nájdete na www.tvorimekraj.sk.

Lucia Drábiková, poslankyňa TTSK
lucia.drabikova@gmail.com

Populárne články