Úvod Aktuality Kompostáreň už mala byť hotová, na jej mieste je však len kopa...

Kompostáreň už mala byť hotová, na jej mieste je však len kopa štrku. O eurofondy v Piešťanoch sa zaujíma polícia

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Podľa zmluvy o poskytnutí eurofondov   mala kompostáreň v Piešťanoch stáť do konca roka 2018. Aktuálny dodatok hovorí o marci 2019. Momentálne je na jej mieste, v severnej časti Piešťan v areáli bývalého Zväzarmu, len kopa štrku a zhodená časť múru. Mesto Piešťany ukončilo zmluvu s dodávateľom stavebných prác, firmou Euro-Štukonz, ešte v októbri minulého roka, predtým ako sa výstavba naplno rozbehla files from the Android web. Aktuálne sa eurofondovými projektami v Piešťanoch zaoberá polícia, pričom je podozrenie na spáchanie trestného činu.

Miesto kde má stáť kompostáreň.

Mesto Piešťany podpísalo s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia zmluvu o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na vybudovanie kompostárne začiatkom roka 2017. Podpora projektu z fondov mala byť cez 1,62  milióna eur a spolufinancovanie Mestom Piešťany 85-tisíc eur.  Podľa informácií z daného obdobia mala byť kompostáreň dokončená v roku 2018 Free download of BearMix.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Do kompostárne už boli zakúpené stroje a techniku za rádovo 600-tisíc eur, ktoré teraz stoja v areáli Služieb mesta Piešťany v „Kanade“. Stavebnú časť mala na základe výhry vo verejnom obstarávaní zrealizovať spoločnosť Euro-Štukonz, a.s. Zmluvu o dielo s ňou podpísal primátor Miloš Tamajka v marci minulého roka na sumu 927 717 eur wet air line. V októbri minulého roka taktiež bývalý primátor podpísal s dodávateľom dohodu o ukončení zmluvy.  Čo bolo dôvodom ukončenia spolupráce dohoda nedefinuje. Obsahuje však pasáž o tom, že účastníci dohody nemajú voči sebe žiadne práva ani povinnosť vecného či finančného charakteru. Poslancom MsZ, ktorí sa na dôvody pýtali v interpeláciach bolo oznámené, že  dôvodom bolo neplnenie postupu realizácie podľa harmonogramu prác zo strany zhotoviteľa Download the app again.

 „Na kompostárni boli nejaké práce začaté. Stavali tam halu, ku ktorej si s mestom vymieňali názory ohľadom statického posudku. Viac konkrétností neviem. Boli tam začaté práce, ale pokiaľ viem a táto infomácia je jasná, že zmluva bola ukončená bez nejakého finančného vyrovnávania,“ povedal primátor Peter Jančovič Switch rom download. Podľa jeho vyjadrenia mala byť kompostáreň postavená do konca roka 2018. „Keďže tam došlo k tejto situácii, bola rozviazaná zmluva, vytvárali sa nové súťažné podklady pre verejné obstarávanie, tie sú teraz na kontrole ex-ante, kedy nadriadený orgán kontroluje  podklady. Popritom prišiel na mesto dodatok zmluvy ku nenávratnému finančnému príspevku, ktorý hovorí o tom, že sa ďalej môže tento projekt realizovať a pokiaľ som to správne pochopil ten dátum ukončenia stavby bude určený následne 유닉스 다운로드. Stále ideme v normálnom režime, akurát sa to pre spomenuté veci naťahuje, ale teraz je ten proces naštartovaný a ide sa v normálnych koľajách,“ povedal na margo situácie P. Jančovič.

Štvrtý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Mesto Piešťany zverejnilo 21. februára. Podľa neho platia pri predlžovaní doby realizácie hlavných aktivít viaceré pravidlá, pričom termín nesmie presiahnuť 31 powertts. december 2023. V prípade ak prijímateľ nepožiada o predĺženie doby realizácie pred jej uplynutím, výdavky ktoré realizoval v čase od uplynutia doby do schválenia žiadosti o predĺženie doby realizácie, sú neoprávnenými výdavkami. V aktuálne podpísanom dodatku je termín ukončenia doby realizácie hlavných aktivít marec 2019. Mesto Piešťany by tak už malo žiadať o ďalšie predĺženie, aby sa nedostalo do situácie, že mu nebudú niektoré výdavky riadiacim orgánom uznané Download Corerrow x4.

Spoločnosť Euro – Štukonnz realizovala pre Mesto Piešťany aj výstavbu zberného dvora hneď vedľa kompostárne na Žilinskej. Ten je podľa primátora dokončený a rieši sa, kto ho bude prevádzkovať.

O čerpanie eurofondov sa zaujíma polícia

Podľa našich informácií sa o čerpanie eurofondov na zberný dvor a kompostáreň zaujíma polícia 강아지똥 다운로드. Hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka priamo nepotvrdil ani nevyvrátil túto skutočnosť, avšak z jeho vyjadrenia vyplýva, že polícia v tejto veci koná. „Nakoľko sa jedná o trestnú vec, ktorá sa nachádza v prípravnom konaní, ktoré má zásadne neverejný charakter, nebudeme k uvedenej veci poskytovať žiadne bližšie informácie Speedplate offline download. Orgány činné v trestnom konaní postupujú neverejným spôsobom preto, aby náležite objasnili skutok a zistili jeho páchateľa či páchateľov,“ reagoval na otázku M. Slivka.

Areál zberného dvora obkolesuje plot s ostnatým drôtom.

Text a foto: -th-

REKLAMA