Connect with us

Aktuality

Kompostáreň už mala byť hotová, na jej mieste je však len kopa štrku. O eurofondy v Piešťanoch sa zaujíma polícia

Published

on

Reklama

Podľa zmluvy o poskytnutí eurofondov   mala kompostáreň v Piešťanoch stáť do konca roka 2018. Aktuálny dodatok hovorí o marci 2019. Momentálne je na jej mieste, v severnej časti Piešťan v areáli bývalého Zväzarmu, len kopa štrku a zhodená časť múru. Mesto Piešťany ukončilo zmluvu s dodávateľom stavebných prác, firmou Euro-Štukonz, ešte v októbri minulého roka, predtým ako sa výstavba naplno rozbehla. Aktuálne sa eurofondovými projektami v Piešťanoch zaoberá polícia, pričom je podozrenie na spáchanie trestného činu.

Miesto kde má stáť kompostáreň.

Mesto Piešťany podpísalo s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia zmluvu o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na vybudovanie kompostárne začiatkom roka 2017. Podpora projektu z fondov mala byť cez 1,62  milióna eur a spolufinancovanie Mestom Piešťany 85-tisíc eur.  Podľa informácií z daného obdobia mala byť kompostáreň dokončená v roku 2018.

Reklama

Do kompostárne už boli zakúpené stroje a techniku za rádovo 600-tisíc eur, ktoré teraz stoja v areáli Služieb mesta Piešťany v „Kanade“. Stavebnú časť mala na základe výhry vo verejnom obstarávaní zrealizovať spoločnosť Euro-Štukonz, a.s. Zmluvu o dielo s ňou podpísal primátor Miloš Tamajka v marci minulého roka na sumu 927 717 eur. V októbri minulého roka taktiež bývalý primátor podpísal s dodávateľom dohodu o ukončení zmluvy.  Čo bolo dôvodom ukončenia spolupráce dohoda nedefinuje. Obsahuje však pasáž o tom, že účastníci dohody nemajú voči sebe žiadne práva ani povinnosť vecného či finančného charakteru. Poslancom MsZ, ktorí sa na dôvody pýtali v interpeláciach bolo oznámené, že  dôvodom bolo neplnenie postupu realizácie podľa harmonogramu prác zo strany zhotoviteľa.

 „Na kompostárni boli nejaké práce začaté. Stavali tam halu, ku ktorej si s mestom vymieňali názory ohľadom statického posudku. Viac konkrétností neviem. Boli tam začaté práce, ale pokiaľ viem a táto infomácia je jasná, že zmluva bola ukončená bez nejakého finančného vyrovnávania,“ povedal primátor Peter Jančovič. Podľa jeho vyjadrenia mala byť kompostáreň postavená do konca roka 2018. „Keďže tam došlo k tejto situácii, bola rozviazaná zmluva, vytvárali sa nové súťažné podklady pre verejné obstarávanie, tie sú teraz na kontrole ex-ante, kedy nadriadený orgán kontroluje  podklady. Popritom prišiel na mesto dodatok zmluvy ku nenávratnému finančnému príspevku, ktorý hovorí o tom, že sa ďalej môže tento projekt realizovať a pokiaľ som to správne pochopil ten dátum ukončenia stavby bude určený následne. Stále ideme v normálnom režime, akurát sa to pre spomenuté veci naťahuje, ale teraz je ten proces naštartovaný a ide sa v normálnych koľajách,“ povedal na margo situácie P. Jančovič.

Reklama

Štvrtý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP Mesto Piešťany zverejnilo 21. februára. Podľa neho platia pri predlžovaní doby realizácie hlavných aktivít viaceré pravidlá, pričom termín nesmie presiahnuť 31. december 2023. V prípade ak prijímateľ nepožiada o predĺženie doby realizácie pred jej uplynutím, výdavky ktoré realizoval v čase od uplynutia doby do schválenia žiadosti o predĺženie doby realizácie, sú neoprávnenými výdavkami. V aktuálne podpísanom dodatku je termín ukončenia doby realizácie hlavných aktivít marec 2019. Mesto Piešťany by tak už malo žiadať o ďalšie predĺženie, aby sa nedostalo do situácie, že mu nebudú niektoré výdavky riadiacim orgánom uznané.

Spoločnosť Euro – Štukonnz realizovala pre Mesto Piešťany aj výstavbu zberného dvora hneď vedľa kompostárne na Žilinskej. Ten je podľa primátora dokončený a rieši sa, kto ho bude prevádzkovať.

O čerpanie eurofondov sa zaujíma polícia

Podľa našich informácií sa o čerpanie eurofondov na zberný dvor a kompostáreň zaujíma polícia. Hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka priamo nepotvrdil ani nevyvrátil túto skutočnosť, avšak z jeho vyjadrenia vyplýva, že polícia v tejto veci koná. „Nakoľko sa jedná o trestnú vec, ktorá sa nachádza v prípravnom konaní, ktoré má zásadne neverejný charakter, nebudeme k uvedenej veci poskytovať žiadne bližšie informácie. Orgány činné v trestnom konaní postupujú neverejným spôsobom preto, aby náležite objasnili skutok a zistili jeho páchateľa či páchateľov,“ reagoval na otázku M. Slivka.

Areál zberného dvora obkolesuje plot s ostnatým drôtom.

Text a foto: -th-

Populárne články